Mange spekulerer på hva som vil skje med Fjordbua etter konkursen i august.

- Fjordbua er innlevert til skifteretten, opplyser Sverre Andersen, som så sent som 9. mai i år tiltrådte som styreleder i Fjordbua AS.

Styreleder: Sverre Andersen tok over som styreleder i Fjordbua AS så sent som i mai i år. Han bistår nå bostyrer i avviklingen. Arkivfoto.

Styreleder: Sverre Andersen tok over som styreleder i Fjordbua AS så sent som i mai i år. Han bistår nå bostyrer i avviklingen. Arkivfoto.

Målet var da å få til en lønnsom drift av det populære spisestedet på Kjøpstad igjen, etter en periode med dalende driftsresultater. Men bare måneder etter ble altså kroken satt på døra.

Forutsetningene endret

- Det nye styret hadde en avtale med daglig leder om opprettelse av et driftsselskap som skulle leie fasilitetene og drive videre. Men forutsetningene for daglig leder endret seg, opplyser Andersen.

Han er også kontaktperson for Gildeskål Invest AS, som satt med aksjemajoriteten i Fjordbua (76 prosent) etter salget i 2015. Ole og Rigmor Kristoffersen hadde da drevet spisestedet  i 17 år, først fra en liten lokalitet ved fylkesvei 17, siden 2005 idyllisk plassert nær brua over til Sandhornøy.

- Nå har bobestyrer hånd om alt, sier Andersen.

Det var Sjøfossen Næringsutvikling som eide resterende 24 prosent av aksjene i Fjordbua. Etter det Framtia kjenner til, er Gildeskål Sparebank største kreditor. Har interessenter

- Vi har et sterkt håp om at Fjordbua kan reise seg igjen og drives videre. Vi anser at både serveringsstedet og beliggenhet har et stort potensiale, sier Andersen, som nå bistår bobestyrer i prosessen med avvikling.

Han bekrefter at det er interessenter inne i bildet, som ser mulighetene for å kunne ta opp driften.

- Med bedre skilting, et godt mat- og servicetilbud og riktig markedsføring kan mye positivt skje dersom kreditorene godkjenner et eventuelt salg.

Og selve bygget er klart for videre drift, oppgradert de siste årene og med godkjenning fra Mattilsynet. Det er stort sett bare å sette nøkkelen i døra.

Tapte aksjekapital

- Med konkursen gikk en god del aksjekapital tapt for de to selskapene, der Gildeskål kommune er sterkt involvert i begge. Vil du kommentere det?

- Aksjekapitalen var nok tapt allerede i fjor. Nå gikk ikke de to selskapene inn og kjøpte Fjordbua for å tjene penger, men fordi vi mente det var viktig å beholde tilbudet for folk i kommunen, turister og andre forbipasserende.

Andersen anser fremdeles Fjordbua som en viktig del av reiselivssatsinga i Gildeskål, og har et håp om at serveringsstedet kan komme i drift igjen snarest mulig.

Fjordbua AS

201420152016
Driftsinntekter2.231.0002.121.0001.932.000
Driftsresultat167.00040.000-412.000

---------------------------------------------------------

I en kommentar til Framtia svarer daglig leder i Sjøfossen Næringsutvikling, Jørn E. Solli, følgende:

- Det foreligger foreløpig ingen konkrete planer for Fjordbua der SNU eller kommunen er involvert. Området er veldig interessant for fremtidig utvikling innen reiseliv, og dette skal tas med i den pågående prosessen med å utarbeide ny Strategisk Næringsplan (SNP) for Gildeskål kommune.