Det internasjonale miljøet i Glomfjord ville vise sin takknemlighet og gi noe tilbake. Resultatet ble en feiende flott ID-fest sist lørdag.

- Festen var på initiativ fra flyktningene selv, forteller Sara Boulfrad fra det internasjonale miljøet i Glomfjord.

Den ordinære ID-festen til muslimene ble markert på sedvanlig vis 12. september, men den største feiringen ville miljøet dele med lokalbefolkningen! Arrangementet fikk litt støtte fra WIN Meløy (Womans International Network), men i hovedsak ble midlene spandert av flyktningene selv. Som hadde invitert venner og kjente som de på ulikt vis har knyttet bekjentskap til. Blant dem også ordfører og lensmann.

- Vi har en åpen, inkluderende kultur og deler gjerne vår fest med andre. Og når vi inviterer til fest, ber vi aldri enkeltpersoner, men hele familier – ja gjerne hele nabolag, smiler Boulfrad.

- Synes du nordmenn er for lukkede, for reserverte?

- Vi opplever nordmenn som mer reserverte, ja. Men vi er bevisste på å ta med oss våre vaner og vår kultur inn – og håper det kan være en berikelse for alle!