Tore Dybvik

I det siste året har det vært mye fokus på saker i Meløy Kommune- og for oss uinnvidde, er vi sjokkert over alt det negative som er kommet fram.

Vi har registrert den ene ansatte etter den andre som forlater «skuta», og lite er kommet fram i offentligheten. Politikerne, som egentlig er våre øverste tillitsvalgte, er tause som i graven.

Nå sist blir forholdene ved det gamle kommunehuset tatt opp. For min del, er dette gammelt nytt.

Går du en runde rundt huset, ser du at det er i ferd med å ramle ned. Råtten bordkledning, vindu som ikke lar seg åpne, dårlig inneklima, ustelt uteområde- dette er ting som vi som nærmeste nabo har registrert. Jeg er godt kjent med at det allerede for 40 år siden, så klaget de som da hadde tilhold der, på kloakklukt, fukt, mugg! Helt uverdige forhold sammenliknet med de som var heldige og fikk kontor i gullblokka.

På sommerstid ble rådhusparken ordnet, men oppe rundt det gamle kommunehuset var det ugraset og høymula som grodde fritt.

Dette har vært til sjenanse for oss, nærmeste naboer. Ingen i kommunen har i disse årene fulgt opp dette. Jeg har derfor full forståelse med henne som jobbet på PPT og som koblet inn arbeidstilsynet.

Jeg er kjent med at det i årets budsjett er lagt inn midler for å rive huset, og jeg håper virkelig dette skjer, selv om kommuneøkonomien ikke er den aller beste. For oss som arbeider og bor i dette området, har dette stor betydning for både bolyst og arbeidslyst.

NB: Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.