Per Olaf Lundteigen

Den setningen fikk jeg av presten i Loppa. Jeg henter også inspirasjon fra Hans Nielsen Hauges budskap: «Også prester skal være ærlig». Presten i Loppa traff derfor meget godt.

I mitt arbeid som folkevalgt består hver dag i å fatte beslutninger, gjøre vedtak og fremme politiske løsninger som skal komme befolkningen til gode. Jordnære, praktiske løsninger for befolkningen.

Arbeidslivspolitikken har vært mitt ansvarsområde de siste 10 årene. Et velorganisert arbeidsliv er en forutsetning for et trygt familieliv. Full sysselsetting også for våre medmennesker som bare har delvis arbeidsevne skal være Senterpartiets merke.

Onsdag 18. august besøkte jeg Nav kontoret i Mjøndalen. Det vil si, jeg prøvde å komme innfor døra. Informasjonen utenfor fortalte at kontoret skulle være åpent mellom 10-14 daglig. Men døra var stengt kl 1130 da jeg kom.

Sånn er realiteten for folk som trenger Nav. Døra er stengt. Du blir henvist til kanalstrategien. Dette er dagens Nav. Mennesker som trenger Nav styres planmessig vekk fra Nav som skulle være: Ei dør inn. Alle presses over på såkalte digitale plattformer gjennom regjeringens kanalstrategi.

Som innbygger skal du nå være heldigital. Enten det dreier seg om å besøke Nav, betale på bussen eller noe som banalt som å betale for parkeringa. Private firmaer er pådrivere i denne prosessen.

Å treffe fagfolk som kan hjelpe deg i det offentlige - det finner en nesten ikke lenger.

Senterpartiet fremmet derfor i stortinget 22.mars et forslag om at Nav kontorene måtte holde åpent minst like lenge som kommunens rådhus. Forslaget ble stemt ned av regjeringspartiene, Ap og FrP.

For meg er det viktigste i politikken å rette opp det som ikke fungerer bra.

Nå er det nok. Senterpartiet sier stopp. Dette går ikke lenger. Folk som trenger hjelp i en vanskelig livssituasjon stenges ute!

Senterpartiet stiller opp for dem som trenger å møte fagfolk for å få hjelp. Dem som ikke er heldigitale. Dem som har sammensatte behov. Dem som trenger et menneske som møter dem, ser dem i øyene og tar dem i hånda. Det vet vi fungerer, stengte dører gjør ikke det.

Overalt opplever jeg å bli møtt med det samme, Nav fungerer dårlig. Nav kontoret er stengt. Ventetiden i telefonkø er svært lang. Det er ikke vanskelig å forstå at folk i Norge opplever et sikkerhetsnett som er utilgjengelig. Slik kan vi ikke ha det. Det handler om verdighet og om menneskers liv.

Senterpartiet vil bemanne opp Nav kontorene i bygd og bydel med fagfolk som tar ansvar og har myndighet. Disse skal fatte avgjørelser i midlertidige ytelsessaker og ha kompetanse til å behandle sakene fortløpende og ubyråkratisk.

Senterpartiet ber ordførere og statsråd om å åpne dørene på Nav kontoret. Bare slik kan folk stikke innom for å få svar på sine vanskelige spørsmål, selv når en ikke har bestilt seg time først.

Senterpartiet stiller opp for folk, spesielt dem som bor ytterst. Både sosialt og geografisk!

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant

Arbeids- og sosialkomiteen

Senterpartiets stortingsgruppe