Fiskeriflåten på Reipå er i stadig vekst, og det har lenge vært klart at det er for trangt i eksisterende havn. Det er derfor gjort en avtale om at kommunen kjøper betongflytebrygga og kompenserer for arbeidet med fylling, til en pris på nesten 1,9 millioner kroner. Kjøpet finansieres ved låneopptak. Forslaget ble enstemmig vedtatt, uten debatt i kommunestyret.