Det er lenge siden det var så mange folk på ungdomshuset på Lekanger. Trolig var nærmere    100 mennesker møtt fram for å høre om hvilke reisemuligheter innbyggerne på Sandhornøy og Arnøyene får fra 1.mars 2019.

Nytt knutepunkt Pendlerne på Sandhornøy er lite glad for at Sørarnøy er valgt som trafikalt knutepunkt for båttrafikken.  I stedet for å reise direkte til og fra Bodø på sine arbeidsreiser, er det foreslått at  de må om Sørarnøy.

- Det er naturlig at Sørarnøy blir knutepunktet fordi øya ligger midt mellom Fleinvær, Våg og Inndyr. Men hovedårsaken er at Nordlandsekspressen legger til der, forteller Svein Eggesvik.

Om ettermiddagen reiser pendlerne med Nordlandsekspressen dit, og går over på den lokale hurtigbåten som frakter dem inn til Våg.

Mulighet for justeringer Et stort flertall av de som pendler bor på Sandhornøy. Derfor hevdet de at ruteoppsettet bør ta hensyn til antall reisende.

Samferdselsråden understreket at det ikke er mulig å gjøre endringer i den tidlige ruta fra Bodø om ettermiddagen. De som ønsker å dra med ekspressen rett etter arbeidstid, er nødt til å få ei mer tidkrevende heimereise enn dagens.

- Om morgenen er det rom for å justere ruta litt. Det vil være mulig å snu hurtigbåten, slik at den går fra Sørarnøy, via Våg og til Bodø.

Fullt hus, men lite jubel da nær 100 møtte om for å bli informert om fremtidig samferdselskart i Gildeskål.

Dialog med de reisende Ordfører Petter J. Pedersen opplever å ha et godt samarbeid med samferdselsavdelingen i fylkeskommunen i forbindelse med det nye ruteopplegget.

- Jeg tror at samferdselskartet som nå tegnes for Gildeskålbassenget blir ganske bra. Med de

justeringene vi snakker om skal vi få til et brukbart kjøremønster med båten.

Ordføreren ser for seg at kommunen tar kontakt med pendlerne for å høre om når de begynner på jobb i byen, og når de ønsker å starte sin arbeidsreise om morgenen. Signalene som kommer, bringes videre til fylkeskommunen.

Endret intern pendling

På grunn av det nye inntektssystemet som gir de store tettbefolkede områdene fordeler, må Nordland fylkeskommunen redusere sine budsjett med 459 millioner fra 2017 – 2022. Ett av sparetiltakene er å ta bort MS Femris. Folk fra Arnøyene som pendler eller skal til legeundersøkelse, mister dermed et godt tilbud.

- Ruteforbindelsene med ferje og buss må samordnes. Det skal settes opp tilbringerbuss som tar hensyn til pendlernes transportbehov morgen og ettermiddag. I tillegg bør det

trolig være bussforbindelse mellom Sund og Inndyr midt på dagen for å gi andre reisende et tilbud.