- Vi er optimistiske, sa grendelagsleder på Støtt, Jarfryd Sletvold-Åseng i forkant av møtet.

Etter å ha samlet inn over 500 underskrifter var hun og de andre ildsjelene på Støtt i mål med fremming av innbyggerforslag for å få ferga tilbake til øya.

Trenger ferga

- Støtts befolkning trenger fergetilbudet. Først da vil vi få et likeverdig tilbud med innbyggerne andre steder i kommunen, sa Jarlfryd til Kulingen i september.

Nå må befolkningen på Støtt vente litt lenger før saken avgjøres.

-Fylkestinget vedtok i går at saken skulle oversendes fylkesrådet. Det betyr at vi nå umiddelbart vil gå i gang med å utrede saken, for å se på mulighetsrommet og hvilke konsekvenser som ligger i innbyggerforslaget.

Det sier Marianne Dobak Kvensjø som er fylkesråd for samferdsel til Kulingen i en kommentar.

- Vi legger opp til at vi skal få utredet dette ferdig i løpet av kort tid, men helt nøyaktig fremdrift må jeg få komme tilbake til når vi har startet opp med utredningen.

Hun sier videre:

- Jeg vil berømme initiativtakerne til innbyggerforslaget. Det er flott at vi får slike saker til behandling som er løftet frem fra innbyggere. Jeg vil i løpet av kort tid invitere dem til møte for å diskutere saken og lytte til de erfaringene de har.

Skulle spare 3 millioner

Bakteppet er at i 2017 ble Støtt nedlagt som anløpssted og tatt ut av fergeruten i Meløy-bassenget. Da ble det bestemt at fergekaien skulle beholdes og biltransport besørges av Kystgodsruta.

Besparelsen lå i at det ble reduksjon i antall skift på ferga som i sum skulle gi en besparelse anslått til tre millioner i forbindelse med ruteomlegging.

- Jeg har fremdeles trua på at vi vil få ferga tilbake. At innbyggerforslaget nå skal utredes skikkelig er positivt slik jeg ser det, sier grendelagslederen og fortsetter:

- Alle som har en tilknytning til Støtt er spente på om det blir positivt utfall. Vi vet blant annet at turister har lyst å besøke øya, men det at det ikke går ferge gjør det utfordrende.

- Det er viktig for private og næringsliv at det er mulig å få bil og materiell på en enkel måte til øya. Det er fylkesvei på Støtt som må tas vare på. Vi har også kommunale tjenester hvor vi er avhengige av ferge for å kunne innfri pliktene våre, understreket ordfører Stormo da det ble kjent at saken skulle på agendaen i fylkestinget.