I disse dager har NATO gjennomført gigantiske militærøvelser på norsk jord med 40 000 soldater, noe som ikke uventet ble dårlig likt av vårt naboland, Russland. Samtidig ”leker” russerne seg like over grensen med 300 000 soldater. Fra flere hold uttrykkes bekymringer for at den kalde krigen er tilbake. Hva slags hensikt har det å provosere hverandre med gigantiske militærøvelser? Er det noen som er klar til å invadere vårt land? Våpenmengdene i verden øker for hver dag som går. Galskap!

De sentrale stater i Europa har i disse dager markert at det er 100 år siden slutten på første verdenskrig. En krig med 11 millioner falne soldater og sju millioner sivile ble drept. Natosjef Stoltenberg fikk blant annet i oppdrag å fortelle en stor gruppe europeisk ungdom om grusomhetene som foregikk fra 1914 til 1918. Tjueto år seinere startet andre verdenskrig der også vårt land ble angrepet, og totalt ble 22 millioner soldater drept i Europa fra 1940 til 1945.

Lærer vi aldri av vår krigshistorie?

Hvorfor godtar vi at rike land selger våpen til Saudi Arabia som dreper millioner av mennesker i Jemen. Er det ingen kloke statsledere som synes det er viktig å engasjere seg i arbeidet for nedrustning? Dette innebærer at alle land gradvis må kvitte seg med de store våpenlagrene. Dette gjelder først og fremst atomvåpnene. I dag er det ni land som til sammen har 16 000 atomvåpen. Dagens atombomber er langt kraftigere enn de som ble brukt over Japan i 1945. Hvis disse tas i bruk vil det bety den største katastrofe på vår klode.

Jeg så dagsrevyen for få dager siden med et innslag fra markeringen av slutten på første verdenskrig, og der dukket det opp en tidligere president i Russland, den 87 år gamle Gorbatsjov. Han bannlyste all krig og advarte sterkt mot den økte spenningen mellom USA og Russland. Den opptrukne kursen må følges! Og det viktigste av alt er å kvitte oss med alle atomvåpen, sier han. Jeg tror Gorbatsjov var den klokeste av alle statsledere i Sovjetunionen!

Hvor mye penger brukes til militære formål rundt om i verden. Enorme beløp som sjelden vekker oppsikt. Hvis alle land stoppet bruken av penger til militære formål i åtte dager, ville vi kunne gi alle barn i verden 12 års gratis skolegang.

Norge har nettopp kvittet seg med en fregatt til 4 milliarder.

Det var i hvert fall en begynnelse, men også et uhell!