Han gikk mot egen gruppe og heiste et ærlig flagg for bygda si, men klarte ikke å berge legekontoret i Glomfjord, Per Frøskeland (H).

Da saken om nedleggelse av legekontoret i Glomfjord var oppe i kommunestyret sist uke, var det formelt sett bare to representanter som stemte mot de foreslåtte endringene.

Omkamp?

Men Frøskeland mener det fremdeles kan bli omkamp, siden det så langt ikke er avklart om vi får bygge det nye sykehjemmet som skal huse legesenteret.

- Dersom vi som ROBEK-kommune ikke får godkjent våre låneopptak fra fylket, må saken opp på nytt. Det kan også komme opp andre variabler i saken i årene framover, mener han.

Frøskeland synes både politikere og administrasjon har mistet fokus i saken:

- Prosjekt Meløylegen startet som en intensjon om å øke kvaliteten i tjenesten, men endte opp som en kamp om kroner og øre. Jeg mener fremdeles vedtaket er dårlig samfunnsøkonomisk butikk, og jeg tror ikke det vil bli noen merkbar gevinst av å redusere antall legekontor.

Høyrepolitikeren er dessuten svært forbaust over Senterpartiet, som valgte å stemme enstemmig for nedleggelse etter å ha gått hardt ut for å beholde den desentraliserte legestrukturen i kommunen.

Vil samle bygda

Ny leder for Glomfjord Grendeutvalg er Frank Andersen. Også han finner Senterpartiets beslutning «bemerkelsesverdig».

kommunestyret-glomfjord-innfelt-i-01

- Jeg er tilhenger av god politikk framfor hestehandel, men er også bekymret med tanke på den indre spliden som ser ut for å herske i Glomfjord nå. Grendeutvalget vil på sitt første styremøte etter nyttår foreslå en del tiltak som kan samle folk, og vi ønsker en god dialog med politikerne våre heretter.

Leder i Glomfjord grendeutvalg, Frank Andersen.

Leder i Glomfjord grendeutvalg, Frank Andersen.

Andersen mener bestemt vedtaket er gjort på feilaktig grunnlag, men er glad for at ordlyden ble endret slik at legekontoret slipper å flytte før det nye legesenteret på Ørnes står ferdig.

Den nyte grendeutvalgslederen flagger fremdeles industribygdas sterke behov for eget legekontor, og er redd resultatet nå blir at enda flere skaffer seg fastlege i Gildeskål og i Bodø.

- Det kan føre til at Meløy kommune taper verdifulle tilskudd fra det offentlige, sier han.

- Flytt tjenester til helsehuset

- Jeg oppfordrer herved rådmannen til å se på framtidig bruk av Glomen helsehus. PP-tjenesten trenger nye lokaler slik at kommunen kan kvitte seg med det gamle rådhuset. Vi kan også tenke psykiatri og et eventuelt familiesenter inn i disse lokalene, sa ordfører Sigurd Stormo under debatten om Meløylegen.

kommunestyret-psst-sak

- Å flytte tjenester til Glomfjord vil også kunne motvirke sentralisering, mente ordføreren.

Kommunens leiekontrakt med Glomen Helsehus (legekontor-delen) varer ut 2021, med en årlig leiepris på om lag 1,2 millioner kroner.