- Arbeiderpartiet har 17 representanter på fylkestinget i dag. Siden jeg står på 16. plass på lista skal det være mulig å komme inn – men det er selvfølgelig opp til velgerne å avgjøre, sier Marianne.

Viktig 16. plass

Meløy Arbeiderparti har jobbet for å få sine kandidater høyt på listen til fylkestingsvalget. I de siste periodene har de bare hatt varaplasser på tinget, men øyner nå muligheten til å få fast lokal representasjon med Mariannes 16. plass.

- Det er veldig viktig at regionen har egne politikere på fylkestinget. Mange fylkeskommunale saker har direkte berøring med våre liv, som skole, samferdsel, folkehelse og kultur, sier Marianne.

Hun er kritisk til utviklingen hvor staten lager stadig trangere rammer for fylkeskommunens muligheter.

- Det har ført til mer sentralisering og vanskeligere forhold for distriktskommunene, sier hun.

Vi har også et aktivt næringsliv i distriktene som bidrar til enorm verdiskaping gjennom fisk, industri, energi og turisme. Det er viktig at stemmen til de som står for denne delen av verdiskapingen også blir hørt i fylkestinget. Marianne Johansen (Ap)

Distriktene ut av skyggen

Å ha regionale folk på fylkestinget skal også bidra til at distriktene blir bedre sett, mener hun.

- De store byene  er jo veldig i vinden for tiden, og det fører til mye og fortjent oppmerksomhet. Men vi har også et aktivt næringsliv i distriktene som bidrar til enorm verdiskaping gjennom fisk, industri, energi og turisme. Det er viktig at stemmen til de som står for denne delen av verdiskapingen også blir hørt i fylkestinget, sier hun.

Marianne er også opptatt av at folk må bruke stemmeretten sin ved valget.

- Skal vi bli sett og hørt i fylkestinget, må vi få folk inn. Det kan velgerne påvirke gjennom bruk at stemmeretten. Og aller helst bør de stemme Arbeiderpartiet, ler hun.

Kvinnenettverk

Marianne har vært med og lede Nordland Arbeiderpartis kvinnenettverk i denne perioden, hvor hun har jobbet for å skolere og motivere kvinner til ansvar og politiske verv. Det har blant annet ført til at Ap stiller med kvinnelig ordførerkandidat i 15 av 33 kommuner i fylket.

- Dette er jeg veldig fornøyd med. Vi har også jobbet aktivt med å få kvinner til å ta gjenvalg i lokal- og fylkespolitikk, og har fått gode resultater av dette, sier hun.

Etter kort tid som politiker har Marianne fått et godt politisk nettverk i fylket, og håper hun får nye politiske utfordringer i fylkestinget til høsten.

- Det tar mye tid, men det er veldig givende å være med å skape, tilrettelegge og engasjere seg, sier hun.