Arild Kjerpeseth, Kommunestyrerepresentant AP

Det er viktig å merke seg at grunnrenteskatt ikke er noe nytt i Norge. Allerede for over hundre år siden ble ordningen om grunnrenteskatt innført for kraftbransjen og i en generasjon har det også gjeldt for oljeindustrien. Nå er det havbruksnæringen og vindkraftens sin tur. Grunnrenteskatt er en leieavgift på bruk av fellesskapets arealer. Havbruksnæringen båndlegger store arealer, og har miljømessige utfordringer.

Arbeiderpartiet er enig i at dette er en viktig næring som skaper store eksportverdier og mange viktig arbeidsplasser i distriktene. Ordningen vil fortrinnsvis berøre de største selskapene som Mowi, Salmar, Lerøy, Grieg og Cermaq, mens de mindre selskapene skjermes med et bunnfradrag.

Næringen tjener gode penger og har et betydelig overskudd. Den foreslåtte grunnrenteskatten for laks, ørret og regnbueørret vil utgjøre rundt 3,65 -3,8 milliarder. I forslaget fra regjeringen er det en deling av inntektene mellom stat og kommunene, som årlig vil bidra til økte inntekter for kommunene fremover. Meløy kommune har hatt glede av ordningen i mange år for kraftbransjen, med betydelige inntekter over mange år.

I fjor tok havbruksnæringen ut 6,6 milliarder i utbytte, hvor rundt 3 milliarder ble utbetalt til utenlandske eiere. På den bakgrunn mener Arbeiderpartiet at det er rimelig at havbruksnæringen bidrar litt mer til kommunene som stiller arealer til disposisjon for næringen.

Grunnrenteskatten er på 40 % av overskuddet for selskapene, og investeringene som selskapene har trekkes fra overskuddet. Dette vil ikke svekke mulighetene for nye investeringer for fremtiden.

Arbeiderpartiet mener at det er viktig at de som har de største musklene bidrar i større grad, til fellesskapets goder.

Dersom Meløy Høyre er prinsipiell motstander av grunnrenteskatt, forventer jeg at de aktivt jobber mot denne ordningen også for kraftbransjen.

NB: Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.