Mette Bjørnvik

-  Høyre vil jobbe for at kommunen skal bli mer miljøvennlig. Det betyr at klima og miljø må vektlegges i alle beslutninger vi tar. For at dette skal bli et systematisk arbeid som gir reelle utslippskutt er vi nødt til å ha en egen klimaplan. Dette går Høyre til valg på i Meløy kommune.

20 prosent av klimagassutslippene i Norge er knyttet til kommunal virksomhet, ifølge Enova. Det betyr at kommunene kan bidra betydelig både til å redusere Norges utslipp av klimagasser og til å legge om energibruken.

-  Kommunen gjør allerede en rekke grep for å redusere utslipp, nå vil vi systematisere disse, og se hva mer som kan gjøres. Vi vil bruke virkemidler som gjør at folk og næringsliv lettere velger grønne løsninger. Forurenser må betale, og det må lønne seg å være miljøvennlig.

-   Vi mener for eksempel at kommunen skal bruke sin betydelige innkjøpsmakt til å stille miljøkrav ved offentlige innkjøp. Bilene til hjemmesykepleien bør for eksempel være elbiler. Videre skal vi jobbe for å redusere matsvinn, gjøre transporten grønnere, legge til rette for kildesortering og jobbe for utslippsfrie byggeplasser.

-En klimaplan bør inneholde konkrete mål, prioriterte tiltak og tidsrammer. Planen bør også omfatte energiproduksjon og energibruk, tilgang på ressurser og utslipp av klimagasser.

- Planen skal gi oss bedre oversikt over hvordan kommunen jobber med energi- og klimaspørsmål i et helhetlig perspektiv. Klimamålene skal være ambisiøse, samtidig som det skal være levelig for folks lommebok og hverdag. De må også være tilpasset vår kommune.

Mette Bjørnvik, ordførerkandidat Meløy Høyre