Samfunnsløftet ga 500 000 kroner til ny lysløype i Meløy