Olav Terje Hoff

 Understreker at jeg ikke er med i noe politisk arbeid heller ikke medlem av noe politisk parti. Representantene må ha fulgt dårlig med i timen forrige periode når de hevder at jeg har endret politisk ståsted. I enkelte saker var jeg ikke habil, men at jeg har endret ståsted må være en stor misforståelse . I de saker det gjelder fra forrige periode har jeg nøyaktig samme ståsted.

Det er riktig at det var et utfordrende arbeid å få budsjett i balanse , men det hindret ikke at vi gjennomførte relativt store prosjekter i Rødøy målestokk. Kan ikke erindre  at noen fra felleslista stilte noen spørsmål om økonomien . Derimot kom det hyppige advarsler fra daværende opposisjonen. Så kan en stille spørsmål ved om enkelte av prosjektene var bygdeutvikling eller ikke, for å bruke felleslistas ord.

Nå er jeg som sagt ikke med i politisk arbeid og har vel ingen mulighet til å presse frem noe som helst, men jeg har lov å ytre mine meninger. Det som dere kaller hestehandel kan også kalles forhandlinger for å nå felles mål ,det må da være en selvfølge at det må være tillit mellom forhandlingspartene slik at helheten blir gjennomført . Ikke bare deler.

At dere er positive til næringsutvikling tviler jeg ikke et øyeblikk på ,det er også min oppfatning etter mange års samarbeid. Etter min oppfatning  gjelder det i like stor grad resten av nåværende kommunestyre.

Da skulle det vel ikke være noe i veien for å informere kommunestyret og resten av befolkningen om alle store prosjekter. I min tid som ordfører var orientering om næringsprosjekterer  av de mest etterspurte.

Helsehuset kommenterer jeg ikke da det er gjort opptil flere lovlig fattede vedtak i saken. Til orientering var jeg inhabil i alle saker vedrørende helsehuset.

Rådmannens integritet!

Det er rådmannen som legger frem alle saker til politisk behandling , rådmannen har da ansvar for det som uttales i saksutredninger. Dette er det ingen tvil om.

Det må heller ikke være tvil om at absolutt alle er berettiget å ha sine egne meninger, også å ytre dem. Det er helt legitimt å fremsette andre forslag til vedtak også å få dem vedtatt. Når vedtak er lovlig fattet skal vedtaket iversettes uten opphold, sitat fra folkevalgtopplæring og statsforvalteren.

At det er uenighet i saker er helt på sin plass og har etter min vurdering ingenting med undergraving av integritet å gjøre. Ser dere skriver at det er forferdelig vanskelig situasjon for politikere og administrasjon at ikke politikerne tror på utredninger. For å repetere det så gjør politikerne sine vedtak , som er helt legalt. Hvis det er problematisk for administrasjonen å følge lovlig fattede vedtak har de en alvorlig utfordring , etter min mening. Det kan etter min mening ikke være noe alternativ til at vedtak skal følges til punkt og prikke.

Hvis det tærer på organisasjonen at ikke politikerne vedtar de forslag som legges frem , og resultatet blir at kommunen mister fagfolk er det synd . Men det kan aldri være tvil om at lovlig fattede vedtak skal gjennomføres. Det er vel dette som kalles demokrati.

Nå skal ikke jeg uttale meg om budsjettprosessen ,det har jeg ikke kompetanse til, men har stor tillit til at posisjonen bringer økonomien i balanse, forhåpentlig i samarbeid med øvrige grupperinger og at det vises respekt for de fattede vedtak.

Olav T Hoff