Cecilie Hegge

Tilsvar til Meløy Frps 2.kandidat!

Hadde det enda kun vært i Meløy demografien er i ubalanse hadde man kanskje kunne rettet pekefingeren direkte på Meløy men det går ikke. Utfordringen er lik i hele landet også utenfor våre landegrenser.

Det er klart vi som andre kommuner ønsker befolkningsvekst. Fortløpende opptak er en av kjernesakene til Venstre. Det er bare å rette takk til Frp som henger seg med på Venstres politikk. Jeg kan ikke snakke for de andre partiene, men jo flere som er med - jo større sannsynlighet er det for at man får flertall for en positiv endring.

Samtidig er økonomi en sentral del. Hverken Venstre eller Frp sitter i regjering. Det blir nok viktig frem mot neste stortingsvalg: at kommunene får økt overføringene for å kunne bidra økonomisk til fortløpende barnehageopptak. Det krever en helt annen grunnbemanning enn det vi har i dag.

Samtidig vil vi i Venstre at vi sikrer oss nok pedagogisk udannet fagpersonell i barnehagene og ved skolen. Det er både vi og barna våre tjent med. Det er innført gratis kjernetid i 1. og 2. klasse, en moderasjon som gir større avkasting enn tidligere moderasjon. Men klart, det er rom for forbedring. SFO burde med tiden byttes ut til å bli AKS. Alt for mange barn faller ut av SFO i 3. klasse, vi trenger et helhetlig tilbud med bredt innhold. At flere barn har et godt tilbud på dagtid tillater også foreldre å kunne delta i arbeidslivet for å tjene til livets opphold. Alt i alt bør vi sikre trygge og gode tjenester for barn og unge i Meløy kommune.

Cecilie Hegge

2.kandidat Meløy og Nordland Venstre