– Mange kommer tilbake og er frustrerte over at medisinen ikke funker, eller at de har blitt re-smittet, forteller Apoteker Linda Kristensen.

Merkbar økning

På landsbasis så man i første omgang en veldig stor økning i antall skabbtilfeller fra 2013 og til 2018, og ifølge Folkehelseinstituttet har denne økningen fortsatt i årene etterpå.

- Ifølge våre tall lokalt økte salget av de tre legemidlene med 250% fra 2020 til 2021, og med 370% fra 2021 til 2022. Det vil si at vi solgte nesten 10 ganger med skabbmedisin i 2022, kontra det vi solgte i 2020, opplyser Linda Kristensen videre.

Lite statistikkDe ferskeste tallene på skabbutviklingen i Norge finner man i en presentasjon Folkehelseinstituttet la frem i 2020. Der presenterte de økningen i antall konsultasjoner hos lege, og salgstall på medisin fra 2006 til 2018. Og til tross for at det åpenbart har skjedd mye på skabb-fronten i Norge siden den gang, finnes det tilnærmet ingen offentlig statistikk på hvordan utviklingen har vært etter det.

- Det er vanskelig å lage nøyaktig statistikk på dette, ettersom skabb ikke er en meldepliktig sykdom og den anbefalte medisinen er reseptfri, forteller Horst Bentele, seniorkonsulent hos Folkehelseinstituttet.

I statistikken FHI fremla i 2020, kommer det frem at antall konsultasjoner for skabb hos lege fordoblet seg fra 2014 til 2018. Kilde: FHI.

Medisinsalg gir innsikt

Frem til 1996 var nemlig skabb en meldepliktig sykdom, og legene måtte melde inn alle tilfeller de så av skabb. Men ettersom medisinen er reseptfri, og man ikke trenger å oppsøke lege for medisin – har det ingen hensikt at legene melder inn. Tallene blir altfor unøyaktige.

- Veldig mange skjønner selv at de har skabb, og skaffer seg medisin uten å oppsøke lege. Dermed er det egentlig salget av medisiner som gir oss best pekepinn på hvordan utviklingen har vært, forteller han.

Også ifølge de tallene FHI har samlet inn, ser man at økningen har fortsatt etter 2018.

- Vi hadde egentlig forventet at pandemien skulle gi nedgang i antall tilfeller, ettersom folk holdte mer avstand – men vi ser nå at det ikke ble tilfelle. Det fortsetter å øke, spesielt på vinterstid der folk trekker mer sammen.

Horst Bentele, seniorrådgiver hos Folkehelseinstituttet. Foto: FHI.

Men funker medisinen..?I dag er Permetrin eller Benzylbenzoat førstevalg av medisin når man skal behandle skabb. Begge er reseptfri og fås på apoteket.

- Vi har fått en del klager fra hudleger og leger om at de reseptfrie medisinene ikke er nok effektiv mot skabb, men det er veldig vanskelig å vite om dette er på grunn av resistens hos skabben eller om det skyldes feilbruk, opplyser Bentele.

For når alt kommer til alt, er huskelista lang når man skal i gang med behandling – og én liten forglemmelse kan gjøre behandlingen ineffektiv.

- En av de viktigste tingene å huske på, er at den smittede og alle nærkontakter bør behandle seg samtidig - hvis ikke re-smitter man hverandre veldig fort. FHI har en huskeliste vi anbefaler at alle bruker ved behandling!

Må tas seriøst

Den ferske kommuneoverlegen i Meløy, Eltayeb Khalafalla, er ikke overrasket over tallene apoteket oppgir. Han har jobbet som fastlege tidligere og fulgt utviklingen på skabb de siste årene.

Eltayeb Khalafalla, kommuneoverlege Meløy Kommune. Foto: Privat.

- Nå er det bare 3-4 uker siden jeg startet fast i jobben som kommuneoverlege i Meløy, men dette er absolutt en situasjon vi som kommune må og skal ta seriøst, sier han.

Standard anbefaling fra kommunen til skole, helse og barnehage er å følge FHI sine retningslinjer ved smitte og behandling.

- Jeg vil også oppfordre alle som blir smittet til å oppsøke lege, slik at de kan få anbefaling om medisin og videre oppfølging om nødvendig. Selv om FHI har sine anbefalinger til medisin har legen lov til å ta egne individuelle beslutninger rundt behandling.

Det er nemlig slik at man kan få medisin på resept hvis man ikke blir kvitt skabb med den reseptfrie medisinen – og da kan man også søke refusjon på utgiftene i etterkant.

Etter å ha hørt hva kildene forteller til Kulingen, ser også kommuneoverlegen grunn til å ta opp dialogen med de forskjellige instansene.

- Jeg tenker at vi absolutt må følge opp skole og helse for å hjelpe de med å ta tak i dette, når det viser seg at situasjonen er blitt så ille. Jeg vil også understreke viktigheten i at alle som blir smittet gir beskjed til skolen, slik at de har mulighet til å sette inn nødvendige tiltak, sier han.

Under kan du lese hvordan FHI anbefaler at du behandler deg ved skabbsmitte.