Salmon Center Gildeskål på Inndyr er blitt mer populært enn hva mange hadde forutsett. Besøkstallene har vært gledelig høge, ifølge Randi Busch Bøkestad og Lisa Mari Fredriksen.

 Det er de to som har ansvaret for driften av Salmon Center Gildeskål, og opplegget rundt. Et ansvar de tar på ytterste alvor. Her er ingen ting overlatt til tilfeldighetene, og en merker raskt at dette er to damer som liker jobben sin. Noe de viser ved sin entusiasme i møte med de som besøker senteret.

Undervisning: Randi B. Bøkestad og Lisa Mari Fredriksen har laget et unikt læremiljø i visningssenteret. Her kombineres kunnskap om laks fra A til Å, matopplevelser og sosialt samvær til det fulle.

Undervisning: Randi B. Bøkestad og Lisa Mari Fredriksen har laget et unikt læremiljø i visningssenteret. Her kombineres kunnskap om laks fra A til Å, matopplevelser og sosialt samvær til det fulle.

Flere aktiviteter

Praksisbygget ble innviet og tatt i bruk i 2014, til en prislapp på nærmere 35 millioner kroner. Bygget inneholder tre forskjellige aktiviteter. Her finner en blant annet Newton Havbruk. Newtonrommet er utstyrt med en rekke avanserte stasjoner der elevene kan forske på forskjellige tema innen emnet fiske og havbruk. Også Meløy videregående skole leier en del av bygningen hvor de har forskjellige fiskearter som de røkter og bruker i undervisningen.

 Visningssenter

Gildeskål Seafood AS fikk i juni 2013 tildelt konsesjon for laks og ørret, og på bakgrunn av dette ble visningssenteret Salmon Center Gildeskål en realitet. Visningsanlegget er en del av det nye bygget Domus pisces, som Nordland Fylkeskommune ferdigstilte i 2014. I senteret kan du se laksen på nært hold i det flotte akvariet som du kan gå ned i og se at laksen svømmer rundt deg 360 grader.

 Godt besøkt

Randi og Lisa forteller at besøket har vært overraskende stort og at lokalbefolkningen har vist en imponerende interesse, og har vært utrolig flink til å stille opp når de har arrangert forskjellige aktiviteter.

- Vi har hatt mange grupper på besøk. Da justerer vi opp temperaturen og serverer kaffe og kaker. I tillegg til at de lokale er flink til å støtte opp, opplever vi at interessen utenifra også har vært upåklagelig. Vi har bedrifter, skoler, lag og foreninger fra både Bodø og Meløy som kommer. I tillegg er det mange som tar med seg slekt og venner som er på besøk, for å gi dem en unik opplevelse ved å stå i akvariet med laksen svømmende rundt seg.

Visningsanlegg

I tillegg til å se laksen i akvarium kan de besøkende også oppleve livet på merdekanten. Gifas har i tillegg til ordinær konsesjon, også visningskonsesjon. Det gjør at de kan ta med folk ut til et av anleggene.

- Vi kjører båt ut for å besøke et av våre sjøanlegg, og se hvordan den daglige driften foregår. På Gildeskål Forskningsstasjon AS driver vi forskning i både små- og storskala. Det vakre landskapet rundt er med på å gjøre visningsturen til en helhetlig opplevelse, forteller de to videre.

 Deler kunnskap

Inne i senteret benytter de to anledningen til å dele sin kunnskap om laks og lakseoppdrett med sine gjester. Gjennom filmsnutt og plansjer tar de gjestene med på en reise i tid, som viser hvordan laksenæringa har utviklet seg fra sin spede begynnelse på 1970-tallet og frem til i dag. En spennende og interessant reise som viser både positive og negative sider ved oppdrettsnæringa.

 Liker diskusjoner

- Vi opplever at folk flest er nysgjerrige og interessert. Ikke minst de som er skeptiske og litt negative. De synes vi er spennende å få på besøk, for da får vi gjerne i gang en diskusjon rundt det oppdrettsnæringa driver med, sier Randi.

Som legger til at mange sitter med vrangforestillinger og lite kunnskap om dagens drift i forhold til bare 5 - 10 år tilbake i tid.

Serviceinnstilt

Randi og Lisa forteller at de vier mye av sin tid til senteret og stiller gjerne opp på forespørsel. - Vi ser ikke så mye på hva klokka er eller om det er hverdag eller helg. Vi prøver å være positiv og stiller opp når de besøkende melder sin ankomst. Som regel etter avtale. Da får vi forberedt oss og lagt til rette for at besøket skal bli så bra som mulig.

Lokalt samarbeid

De forteller videre at de, siden oppstart, har innledet et godt forhold til næringslivet rundt seg. Blant annet samarbeider de nært med den lokale restauranten "Heimsjyen" som ligger på Inndyr. - I samarbeid med "Heimsjyen" kan vi også tilby spennende matopplevelser i tillegg til spennende kunnskap. For ikke så lenge siden gikk vi sammen og inviterte bygda til tapasaften i senteret. Det ble godt mottatt og mange deltok.

En opplevelse

Ett besøk i Salmon Center Gildeskål er absolutt en opplevelse. Inntrykkene er mange og en går derfra med følelsen av å vite litt mer om næringa, takket være de to entusiastiske damene som tar en med seg rundt i anlegget. Nå gleder vi oss bare til å ta turen ut på merdekanten.

Mange som besøker et slikt sted ønsker gjerne å ha noe med seg når de drar, som et minne. Det er det gode muligheter for. I den lille "kiosken" kan en få kjøpt en rekke produkter, mange av dem laget av lakseskinn.

Suvenir: De besøkende ved Salmon Center Gildeskål kan kjøpe med seg minner fra besøket bestående av slips, sløyfer, pengebøker etc. Alt laget av lakseskinn. Lisa og Randi kan også tilby luer og Omega3 olje.

Suvenir: De besøkende ved Salmon Center Gildeskål kan kjøpe med seg minner fra besøket bestående av slips, sløyfer, pengebøker etc. Alt laget av lakseskinn. Lisa og Randi kan også tilby luer og Omega3 olje.