- Vi har leid inn en ekstern transportør for å få elevene trygt og godt til skolen.

Nylig kom beskjeden fra samferdselsavdelingen hos Nordland Fylkeskommune. Etter at saken med ståplasser ble presentert for samferdselsavdeling, har det vært jobbet iherdig for å løse kapasitetsproblemene.

- Vi klarte ikke å sette inn eget materiell eller å få endret oppstartstidspunkt for undervisninga. Derfor er det mulig at en minibuss blir permanent løsning, opplyser planlegger Jens Morten Nystad til Framtia.

Samtidig endres skoleskyssen fra elever i Søndre, som heretter skysses for å nå buss fra Halsa mot Glomfjord, framfor å ta ferje til Ørnes om morgenen. Dette vil gjøre kapasitetsproblemene på den aktuelle ruta mindre.

- Vi er i dialog med Meløy videregående skole, og er kjent med at behovet varierer når elevene er utplasseringer. Men i denne saken er vi innstilt på å være behjelpelig og gi alle elever et sete, avslutter Nystad.

Det er en lokal transportaktør som nå har fått oppdraget fra Nordland Fylkeskommune.