Meløy Nett har montører ute for å søke etter feil etter at de mottok meldinger om blinking i strømmen på Ågskardet. Selskapet måtte også starte feilsøking på strømnettet mellom øvre Spildra og Støtt på grunn av korte strømbrudd.

– Vi har utfordringer med strømforsyningen både her og der. Omkobling pågår! Skriver selskapet på sin Facebookside.

På Tyrhaug har selskapet en høyspentfeil som krever reparasjon og montører skal være på stedet.