Kutter i aktivitetstilbud for å gjøre symbolsk innsparing