- Vi har mål om å få sendt reguleringsplanene til behandling allerede høsten 2024, sier fylkesråden i en pressemelding publisert på fylkeskommunen sine nettsider.

Fylkesråd Lise Henriette Rånes Foto: Thor Wiggo Skille

Millionprosjekt

– Vi starter allerede i 2026 og vi vil ta tre parseller, utdyper hun. Det gjelder altså da Spildra-Eidbukt, Neverdal-Selstad og Glombergene-Setvikdalen.

Fylkesråd for finans og organisasjon Anette Åbodsvik Bang sier om økonomien:

– I gjeldende økonomiplan ligger prosjektet inne med 130 millioner kroner. Nå øker vi denne summen til 325 millioner kroner.

Fylkesråd for finans og organisasjon Anette Åbodsvik Bang. Foto: Thor Wiggo Skille

Politisk enighet om bompenger

– Nordland fylkesting har vedtatt prinsippvedtaket for bompengefinansiering av et samlet prosjekt. Også Meløy kommune har gjort det samme prinsippvedtaket. Det gjør det veldig greit når vi nå setter i gang, at det er politisk enighet i dette prinsippet, utdyper Bang.