For en er drivkraften redusert, en annen bemanningen: Dette koster eiendomsskatten bedriftene