Tidenes første NæringsPub i Meløy kommune ble arrangert