Kaller avtalen historisk: Vanskelig å si hva den vil bety