Endret designet på det landbaserte oppdrettsanlegget: – Løsningen minsker naturinngrepene