Allan Ellingsen kommer fra stillingen som daglig leder i sitt eget selskap Framferd AS.

Jobbskiftet meldes i en pressemelding fra Salten Regionråd.

Han tar over som daglig leder etter Per Gaute Pettersen.

Tidligere varaordfører

Ellingsen har erfaring fra privat næringsliv og har tidligere vært aktiv politiker, blant annet som varaordfører i Bodø Kommune og statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom de ti kommunene i Salten.

– Vi er svært fornøyd med ha fått Allan Ellingsen med på laget, og tror hans kompetanse og erfaring vil bidra positivt for Saltenregionen og landsdelen, sier Ole Henrik Hjartøy, styreleder i Salten Regionråd KO.

Dette gjør Salten Regionråd

Regionrådets hovedoppdrag er å løfte regionen Salten med strategisk samarbeid, implementere regionale utviklingsinitiativer og forene kommunene gjennom en felles regionalpolitikk.

Regionen som er Nord-Norges største, med en tredjedel av befolkningen i Nordland fylke, består av de ti kommunene i Salten: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hàbmer-Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen, og Sørfold.

I tillegg har Salten Regionråd en bred tjenesteportefølje, og en administrasjon på til sammen 13 ansatte som innbefatter virksomhetsområdene Salten Kultursamarbeid, Salten Friluftsråd, Felles Ansvar Salten og politisk sekretariat.

Den nye daglige lederen vil få en nøkkelrolle i å initiere, utvikle, og samordne politikk og tiltak som fremmer bærekraftig vekst og utvikling i regionen.

Allan Ellingsen tiltrer stillingen 1. juli 2024.