Ser i Kulingen at ordføreren i Rødøy tar dette opp med samferdselsråd på fylket for om mulig å få gjort noe med saken.

I den forbindelse lurer jeg på om du, ordfører, har gjort noe i sakens anledning? Det er helt håpløst slik situasjonen har vært nå i sommer og høst. Stadige kanselleringer. «Virak», som i dag går i sambandet, er stadig ute av drift. Dette er en uholdbar situasjon- både med tanke på næringslivet, men også for de fastboende.

Jeg tenker en samkjøring mellom Rødøy og Meløy kommune i forhold til fylket vil veie tyngre enn at kommunene enkeltvis gjør det.

Så, ordfører , hva tenker du, og hva vil du gjøre ?

Tore Dybvik,

Meløy Frie Folkevalgte