For en elev i 8-10.trinn, er skolen alt. Det er her man har sin første forelskelse og kjærlighetssorg. Det er her man opplever mestring og motgang. Det er her man føler seg trygg, og det er her man føler at man hører til.

En skole, er ikke bare en institusjon, det er en læringsarena, og en arena for å føle trygghet og tilhørighet.

Hvordan oppleves det når denne tryggheten blir tatt bort?

For mange er overgangen fra barneskole til ungdomsskole forferdelig.

I Glomfjord er de så heldige å ha 1-10. Der elevene fra de går i 1.klasse, har mulighet til å bli kjent med lærerne før de skal begynne på ungdomsskolen, en trygghet jeg ser på som uvurdelig.

For min egen del, er arbeidsplassen min en stor del av livet mitt. Her har jeg en jobb jeg trives i, gode kollegaer, og en trygghet. Om dette skulle ha blitt revet vekk i morgen, hadde jeg tatt det tungt.

I 2019, gikk jeg selv ut av ungdomsskolen, om jeg skulle ha fått en slik sak, mens jeg gikk på ungdomsskolen, hadde jeg hatt store problemer med å omstille meg, å klare å fokusere på skolen.

Vi må sørge for at det er ryddige og verdige prosesser når vi gjør inngripende tiltak i folks liv. Ja, en 10klassing er tilpasningsdyktig, men for en 10.klassing med særskilte behov, er en sånn omveltning altoppslukende, og kan føre til skolevegring.

Vi må ikke bli en sånn kommune, som folk ikke flytter til, «fordi det er der alt blir lagt ned, uten at innbyggerne blir hørt». For det er dit vi er på vei.

Vi må huske at det sitter ansatte og elever rundt omkring i kommunen som lurer på mye, og som fortjener svar.

Jeg synes det minste kommunestyret kan gjøre, er å utsette saken til høsten. Ingen fortjener å få en slik sak i fanget rett før skoleslutt. Elevene og lærerne fortjener tid til å bli kjent, og få informasjon om en sammenslåing skulle blitt realitet.

Jeg støtter ikke sammenslåing av Ørnes og Glomfjord ungdomsskole, jeg støtter ingen nedleggelser av skoler i Meløy kommune. Pengene må tas fra andre enn de mest sårbare i Samfunnet.

Marthe Øijord

Senterparti politiker

Oppvokst på Ørnes, bosatt i Glomfjord.