Alle har de påpekt kommuneøkonomien og stor fare for å kjøre i grøfta. Men politikerne har vært mer opptatt av stemmer enn å ta ansvar. Skal nevne siste leder for Oppvekst, en dyktig kar fra Bodø. Han så utfordringene i skolesektoren med synkende elevtall og mange skoler og foreslo strukturelle forandringer, men for politikerne var det en uoverkommelig sak. No er det vel gått opp for de aller fleste at omstillinga kom igang så alt for sent. Dog ser det ut for at noværende opposisjon kjører samme løp som tidligere, med det man kan kalle for «flisespikeri» ved å så tvil om gyldige vedtak. Vi burde forlange en konstruktiv opposisjon som bidrar til forbedring.

Når man har sovet i timen under budsjettbehandlingen og forlanger ny avstemning, og har skrevet brev, så burde man heller gå i seg selv. Posisjonen har så avgjort vist vei i omstilling av kommuneøkonomien og begrepet «Politisk feighet og uansvarlighet« passer bedre på opposisjonen.

Bjarne Flaat