Og jeg er så enig med Einar Arthur. Nå må Meløy lande på et felles mål. Samtidig mener jeg at vi både kan og må løfte tyngre sammen. Skal vi sikre at Meløy står seg som et naturlig knutepunkt mellom Helgeland og Salten mener jeg vi er nødt til det. Det har blitt snakket om at et det er utopisk å tenke tverrtunnel fra Kilvik til Mo. Det er kun utopisk om man tror at det er utopisk. Ser vi til lignende «utopiske» prosjekter ser man at det meste faktisk er mulig. Stadt får nå bygget sin skipstunnel, en tunell på 2,2 km, og med en prislapp på 3,5 milliarder kroner (2020 kroneverdi).

Ryfylke fikk bygget en til sammen 53 km undersjøisk tunell. Som ble bygget både innenfor tid og kostnadsrammer, til en pris på 11,8 milliarder. (2020-kroneverdi). En tunell fra Kilvik til Rana vil bli rundt 30 km lang. NHO Nordland stilte nylig følgende spørsmål: Hva har Rana, Vefsn og Meløy til felles? De tre kommunene eksporterer for milliarder og inntar henholdsvis første, andre og tredjeplassen på eksport-seierspallen for Nordland.

Jeg mener det er naturlig at vi arbeider for å knytte oss tettere sammen. Men vi må arbeide sammen for at det skal realiseres. Arbeide for en helhetlig pakke for Meløy, hvor Rødøy og Meløy knyttes sammen, og hvor vi knytter Meløy internt tettere sammen. Vi må løfte hverandre opp, ikke sitte passivt. Fra fylkets side er det spilt inn i KVU (Konseptvalgutredning) for transportløsninger i Nord-Norge viktigheten av å se på hvordan man styrke transportsektoren i en Øst-Vest aksene, ikke bare Nord - Sør. Det er et viktig innspill fra fylke til Staten for hvordan vi kan fortsette å utvikle Nordland og Nord-Norge.

Cecilie Hegge Meløy Venstre