I Meløy minker antall innbyggere for hvert år. Nå topper vi listen over kommuner i Nordland med størst befolkningsnedgang. Trolig er løpet kjørt for befolkningsoppgang.

«Istedenfor å snakke om tilflytting må vi heller satse på at de som er her blir værende» Sa ordfører Sigurd Stormo før kommunevalget i fjor.

Det er også en formidabel oppgave. Kommunen er i ferd med å bli et stort eldrehjem. Og selv eldre synliggjør nå mistrivsel.

Spredtbygd

Ordføreren må ta inn over seg noen erkjennelser. Grendene i Meløy er for små til å skape urbanfølelsen mange vil ha. Og det igjen skaper mangel på sosiale møteplasser. Som et variert kafetilbud, pub og barer, grønne oaser, kulturtilbud og lignende. For det er ikke alle som er tilfreds med å bruke fritiden i fjellet eller på sjøen. De trenger mer, og finner ikke nok av det i spredtbygde Meløy. Det er prisverdig at noen få etablerer sosiale møteplasser.

Men det er sannsynligvis ikke nok.

Grendene i Meløy er for små til å skape urbanfølelsen mange vil ha.

Ikke bare arbeid

Vi må slutte å tro at flere arbeidsplasser vil snu befolkningsnedgangen. For dette har tidligere vist seg å ikke stemme i Meløy. I 2008 var det skapt flere hundre arbeidsplasser i kommunen. Likevel minsket innbyggertallet. Det må i alle fall mer til enn bare arbeid for at folk skal trives.

Kommunen må sette på nødbremsen, og sørge for at flere unge som er oppvokst her kommer tilbake etter endt utdanning. For så lang har kommunen mislyktes med dette, tross gode intensjoner og fine ord.

Gulrot til studenter

Kommunens representanter har i stor grad vært fraværende der de unge befinner seg. Både fysisk og digitalt. Mest synlig var dette for unge medisinerstudenter som ikke hørte en lyd fra kommunen under utdanning.

Kommunen må ut av kontorene på rådhuset og møte de unge på utdanningsinstitusjonene. Du finner mange av dem i Trondheim og Bodø. Og de unge studentene må samtidig tilbys en gulrot i form av stipend og tilrettelegging. Det må investeres for å skap inntjening. Det er nødvendig for å skape en bærekraftig utvikling i en kommune som også sliter med lege- og lærerdekning.

«I Andedammen» er en kommentarspalte skrevet av Erling Emil Eik. Her vil han ta for seg samfunnsaktuelle temaer med en lokal vri. Vil du delta i debatten? Send leserinnlegg til post@kulingen.no.