Noen lover er for dumme til å være sanne. Forbudet mot å vise kino før klokken 13:00 på søndager er en av dem. Den stammer fra Sabbatsforordningen av 1735 – en lov i Danmark-Norge som skulle sikre at søndagen ble reservert for religiøse aktiviteter og hvile. Og selv om Høyre er et konservativt parti, så klarer vi faktisk å se at det er noen 289 år gamle ordninger som ikke lenger tjener det moderne samfunnet på en hensiktsmessig måte.

Politiet ser ut til å være enige med oss. De mener kino ikke representerer krenkelse av det «gudstjenestelige liv». Selv kirken har kastet inn håndkleet, og uttalt at loven om dette er foreldet. Det er jo ikke så rart når forbudet er like moderne som hest og kjerre. Men barne- og familieminister Kjersti Toppe? Hun virker å være fast forankret i en tid hvor pest og kolera enda ikke var et idiomatisk uttrykk, men noe selv ikke kirken kunne helbrede.

Folk må få velge selv om de vil gå i kirken eller på kino på søndager.

Det burde være en enkel sak å få ryddet opp i en lovbestemmelse de færreste vet at finnes. Derfor har Høyre, Venstre og Frp har foreslått å oppheve kinoforbudet. Det er oppriktig overraskende at venstresiden, med unntak av MDG, stemmer imot dette. Høyre har ingen planer om å be til høyere makter, men vi håper at noen partier kan gå en runde til på dette. La oss lufte ut den gamle lovboka og fjerne et helt meningsløst forbud.

Befolkningen er nødvendigvis ikke nede i popcornbøtta av spenning, men de bør få velge selv om de vil gå i kirken eller på kino på søndager.

Tina Bru, nestleder i Høyre

Turid Kristensen, medlem av familie og kulturkomiteen på Stortinget for Høyre