Vil sende en stor takk til alle ansatte ved institusjonen på Gibos som gjennom året har stått på for våre brukere, i et utfordrende år. Vil også takke alle kollegaer, pårørende, brukerutvalg, frivillige som gjennom året har bidratt til at våre brukere har fått mange fine stunder, og ellers andre involverte.

Ida Kristiansen. Foto: Malin Bakken Ulsnæs

Vi ønsker alle en riktig god jul og et fredfylt nytt år og en spesiell hilsen til de som jobber i jule- og nyttårshelgen.

Julehilsen fra Gunn og Ida