Både rene menneskerettighetsprinsipper, føringer som lå til grunn for etableringer av tjenester for psykisk utviklingshemmede og styrende lov, forskrifter samt rundskrifter gjør det presserende at alle innbyggere har rett på likeverdige kommunale tjenester. Institusjonsplassering ble fastslått avviklet og en kunne med nød etablere mindre bofelleskap som også ivaretok de personlige/private behov til den enkelte.

Det er faktisk slutt på den tiden at en verdisetter og behandler mennesker ut fra hva de har av personlige, eller materielle ressurser. Kommunestyret tok et samlet meget voksent vedtak i denne saken. Eller for å si det på en annen måte : Rettighetene til den enkelte beboer ble tydelig ivaretatt og forsvart. Gratulerer!

Jeg er også ganske så sikker på at klagesaker fra evt (tvangs-) flyttede beboere til Statsforvalteren hadde fått juridisk medhold. Kommunestyret gjorde også med sitt vedtak tydelig hvilke holdninger de har og også hvordan vi som innbyggere skal ha til våre medmennesker med funksjonshemninger som deler, eller hele livet de må streve med. Kommunens økonomi kan absolutt komme over en kneik og det finnes flere ulike tiltak, men ikke ved å skyve de mest sårbare foran seg.

Lykke til ! Beste hilsen Magnus Vibe