Folk fra Rødt (hvori opptatt AKP/RV) burde lære seg å gå litt stillere i dørene når spørsmål om demokrati versus totalitære regimer kommer frem i tankene deres. Dette er jo ikke akkurat en historisk paradegren for dette partiet. For å si det ytterst forsiktig.

Det norske storting gikk i 1992 med mer enn ¾ flertall inn for EØS-avtalen, som trådte i kraft 1. januar 1994. Siden da har vi hatt åtte – 8 – stortingsvalg. Alle disse valgene – samtlige – har gitt et formidabelt flertall til partier og politikere som støtter avtalen.

Jan-Harald Cato Leon Servold Hansen, er leder i Rødt Meløy. Kanskje han skulle sette seg som mål å utvikle litt respekt for det norske folkestyret, før har fabler og babler mer om demokrati og totalitære regimer. Mye tyder på at han har en fryktelig svak forståelse av begge deler. Om noen.

EØS-avtalen har i 30 år gjort Norge til en del av det felleseuropeiske hjemmemarkedet. En avtalt forutsetning for dette er at Norge harmoniserer sine lover med det regelverk som til enhver tid gjelder for dette markedet. Akkurat nå oppfyller ikke Norge sin del av avtalen på flere punkter. Servold Hansens bisarre forståelse er altså at det er «totalitært» av EU, som er den andre avtaleparten, å ha en mening om dette?

EU er det mest demokratiske internasjonale samarbeidet som noensinne har eksistert, noe sted, noen gang. Det er det eneste internasjonale samarbeidet som har en egen direkte folkevalgt forsamling. EU er et internasjonalt samarbeid som stiller krav om demokrati og en velfungerende rettsstat som absolutt krav ved opptak av nye medlemsland.

I alt babbelet sitt kommer Servold Hansen også trekkende med Sovjetunionen og Romerriket som eksempler på at unioner ikke fungerer. Dette har jo selvfølgelig egentlig absolutt ingenting med saken å gjøre, men for ordens skyld vil jeg minne om at Romerriket varte lenger enn Norge foreløpig har eksistert. Det er tross alt bare 1150 år siden Norge ble samlet til ett rike. Det hadde kanskje ikke så stor relevans i hverdagen for menneskene rundt Kristi fødsel at riket bare hadde noen århundrer igjen? Det burde i alle fall ikke være særlig relevant i dag.

Når Servold Hansen også klarer å trekke Hitler inn i bildet, så er det veldig lett å forstå at Meløys befolkning ikke har følt noe påtrengende behov for å få Rødt inn i kommunestyret.

Det kan være at Servold Hansen bør se seg om etter noe annet å pusle med en politikk.

Fredrik Mellem

Generalsekretær i Europabevegelsen