- Mange er redde for å si meningen sin i avisa. Derfor bør de bli mer modig