Dette veit jeg ikke er tilfeldig, og jeg tror dessverre at jeg vet hvorfor norske elever er rekord-dårlig på skolen. Jeg er elev, og høyst sannsynlig med på å dra denne statistikken ned. Jeg er 18 år og går påbygning, og har snart vært elev i 13 år, og jeg mener at jeg vet litt om kilden til nedgangen og hvordan man kan løse det.

Først og fremst vil jeg starte med å kritisere skolesystemet i Norge. Dette er et system som ikke passer mange elever eller lærere. Hvor eksamen og fraværsgrense funker mot sin hensikt, og heller skremmer og stresser elevene istedenfor å motivere og inspirere. For oss elever virker det som om det vi har å si om saken, ikke har noen betydning. Vi har vært klare på at vi ønsker oss noe annet enn dagens fraværsgrense og eksamen. Her er man nødt til å se på andre alternativer, og komme med en annen løsning.

Jeg tror også det er andre faktorer som er med på å gjøre at norske elever er dårligere enn noen gang. Som mobilbruk og sosiale medier. Alle vet at mobiltelefon og sosiale medier har en helt enorm påvirkningskraft på oss alle sammen. Uavhengig av om du er elev eller ute i arbeidsliv. Jeg mener at skolen bør være en mobilfri arena. Selv om mobiltelefonen kan tilføre trygghet hos eleven, er den også en helt enorm distraksjon. Det er så alt for enkelt og snuble inn i mobilen og begynner å scrolle, i stedet for å gjøre det man faktisk skal gjøre.

Jeg mener også at sosiale medier er med på å skape et skolepress på samme måte som det skaper kroppspress og andre typer uønsket press. Der man konstant får i monitor at man er nødt til å gjøre det bra på skolen eller «escape the matrix». Det kan være skadelig at man konstant skal sammenligne seg selv med alle andre. For som mennesker er vi uluke, med ulike utgangspunkt og ulike ressurser og midler.

Jeg mener også at det stilles alt for lite krav til elevene i dagens skole. Det stilles alt for lite krav til barn og unge, og elevene bæres gjennom skolesystemet – meg inkludert. Rakk du ikke innleveringen? Selvfølgelig går det fint, fordi den kan jo bare utsettes. Sånne ting er med på å vise elevene at det greit å gi blanke.

Og misforstå meg rett, for jeg sier ikke at skole er lett, for det er det absolutt ikke. Men jeg mener det er alt for lett og falle ut av skolen, siden man ikke trenger å prestere, så lenge det ikke er noen som stiler skikkelige krav til norske elever.

Vinjar Meosli