- Produksjonen i Glomfjord stemmer spesielt godt med våre framtidige strategier. Pål Hestad

- Jeg er litt på overtid nå, ja. Ingenting er avklart, men jeg skal nok snart over i en annen rolle i selskapet.

Sier han om seg selv.

- Produksjonen i Glomfjord stemmer spesielt godt med våre framtidige strategier.

Sier han om bedriften.

Europa fra Glomfjord

Til lederprat i denne utgaven av Ny Næring: Pål Hestad. Det er ikke hverdagskost at Meløy-regionen fostrer internasjonale ledere, men 47-åringen fra Glomfjord leder altså produksjonen og forbedringsarbeidet i 10 fabrikker i fem land. Nord-Europa er største region i organisasjonen til Yara Produksjon, verdens ledende produsent av mineralgjødsel, og her er Pål Hestad sjefen for 2.000 ansatte. Og, fordi han etter sju år i Hamburg og Brüssel nå har flyttet hjem med familien, kan vi notere oss følgende funfact: både Nord-Europa-sjefen og Glomfjord-sjefen (Øyvind Jenssen, red.anm.) i det fjerde største selskapet på Oslo Børs har kontor i i Glomfjord Industripark!

- Da vi bodde i Brüssel hadde jeg 200 reisedøgn i året – nå forsøker jeg å reise annenhver uke og være hjemme den andre. Arbeidsgiveren min er fleksibel slik at dette går an, og dessuten kan mange møter gjennomføres som videokonferanse – veldig lettvint, sier Pål.

YARA-SJEFEN OM:

  • Glomfjords sterke posisjon

  • Egne karrieresteg

  • Behov for forbedring

Lengre enn han trodde

Han som begynte som sommervikar i gjødselfabrikken i heimbygda er blitt løftet stadig nærmere toppen av det internasjonale konsernet – Yara International, som har en antatt markedsverdi på over 90 milliarder norske kroner. Sommervikar, driftsingeniør, driftssjef, produksjonssjef og fabrikksjef i Glomfjord – deretter Tyskland-sjef, Skandinavia-sjef og i dag Nord-Europa-sjef. Pål Hestad viste seg tidlig som en dyktig fagmann som også var flink med folk og god på å motivere staben. Ny Næring vet at han har en nokså høy stjerne, også hos mange ansatte i Glomfjord som ‘mistet’ ham til større oppgaver fra 2010.

- Det har vært en artig reise, og jeg er vel kommet lengre enn jeg noensinne hadde trodd. Jeg kjenner at jeg er blitt satset på, og det har vært utrolig lærerikt, sier han selv om saken.

- Hva det er med meg? Tja, jeg har vel en god ballast sunn fornuft, kanskje? Og så er jeg nok ganske god med folk, samtidig som jeg har en grei teknisk innsikt i det vi produserer. I tillegg er jeg ekstremt opptatt av at vi leverer det vi skal og når målene vi har satt oss. Så….jeg kan vel bli sett på som ganske direkte – jeg er nokså ‘på hugget’.

Kan forbedre – mye

Nå leder han altså to av de største og viktigste i Yara-familien – Porsgrunn-fabrikken i Norge og Belle Plaine i Canada. Fra kontoret i Glomfjord, men også på hyppig reisefot.

- Jeg har fått et ganske svært nettverk i selskapet i løpet av disse årene, og jeg er nok den typen leder som ringer jevnt og trutt, spør hvordan det går – kontakten jeg har med folk utvikler seg ofte til vennskap.

- Men i Glomfjord er Øyvind Jenssen sjefen?

- Jeg har vært litt bevisst på dette, at jeg ikke skal tråkke for mye i bedene hans. Men jeg får rapporter fra driften og følger godt med, og kanskje blir jeg mer ‘synlig’ etter hvert.

- Og det skal forbedres?

- Yara har mye å gå på, og vi har nok lagt oss til litt for gode vaner i gode tider. For når det går bra blir det mindre fokus på det vi kan gjøre smartere og mer effektivt. Jeg har sterk tro på LEAN og forbedringsprogrammene som nå gjennomføres i hele konsernet. Flere fabrikker i regionen min har gjort store forbedringer de siste årene. Det er viktig å nyttiggjøre oss enda bedre av all kompetansen folkene våre ute i fabrikken har, at de får et sterkt eierforhold til forbedringene. Og det er jo de som har de beste idéene, de som virkelig kjenner produksjonen.

- Det har vært en artig reise, og jeg er vel kommet lengre enn jeg noensinne hadde trodd. Jeg kjenner at jeg er blitt satset på. Pål Hestad

Imponerende Glomfjord

Yara presses når verdens gjødselproduksjon har økt kraftig. Lavere pris, mindre margin. Høy gasspris i hovedmarkedet Europa gjør ikke saken bedre.

- Så det er viktig å forbedre det vi driver med. For den enkelte ansatte dreier det seg ikke om å springe fortere, men å bruke tiden enda bedre til ting som skaper verdier. La oss si at 30 prosent av tiden din er effektiv – da forbedrer du ganske kraftig hvis du kommer opp til 50, ikke sant?

- Også Glomfjord må forbedre?

- Glomfjord er en liten fabrikk, og har måttet være på hugget i alle år. Det har vært en formidabel og imponerende utvikling der staben har klart å få stadig mer produksjon ut av ganske gamle fabrikker. 2018 ble et veldig bra år. Jeg ser en del forbedringer som fortsatt er mulig, men jeg tenker nok mer overordnet, på hele regionen min. Det er nok andre fabrikker jeg er mer på hugget overfor, enn Glomfjord, smiler Pål.

Trygge Glomfjord

- Glomfjord, ja. Trygg framtid?

- Vi kategoriserer fabrikkene våre etter langsiktig inntjening, og Glomfjord vil vi definitivt satse på. Produksjonen her stemmer godt med våre strategier, der vi fokuserer på bonden og på planten – det er der vi skal bidra, forklarer Pål.

- Og Glomfjord lager nitratbasert gjødsel, altså NPK og KS, som gir en bedre lønnsomhet for bonden enn en del av det andre vi driver med. Derfor har Glomfjord en sterk posisjon i Yara. Og derfor er det satset mye penger på denne fabrikken, både på infrastruktur og ved at syrefabrikken er rustet betydelig opp.

- Og Glomfjord er spesiell?

- Denne fabrikken har noe de andre ikke har – en iboende dugnadsånd, rett og slett. Se på lokalsamfunnet ellers, for eksempel den frivillige driften av alpinsenteret – dette er de samme folkene som jobber i fabrikken vår, og de er kjempeviktige.

Klar for mer, etter hvert

- Hvor går veien videre for din del, da?

- Jeg blir nok i Yara. Jeg liker selskapet og tror framtiden er lys, selv om vi strever litt akkurat nå. Fortsatt er jeg relativt ung som leder i dette konsernet, og jeg ser for meg relativt tunge lederjobber også i framtiden. Foreløpig må dette kunne kombineres med å bo i Glomfjord, for nå ønsker familien å finne roen her i noen år, før barna blir voksne. Men siden jeg først var ute i såpass mange år, ligger det vel litt i kortene at jeg skal bevege på meg igjen, selv om det ikke er så aktuelt akkurat nå.

Pål Hestad (47)

Født 21. mars 1971 i Båtsfjord, men vokste opp i Glomfjord sammen med broren Christian (f. -75) og foreldrene Lana og Einar. Pål er henholdsvis barnebarn og oldebarn av Hydro-veteranene Meidor Korsnes og Einar Korsnes, og ble selv uteksaminert i 1994 som kjemiingeniør fra NTNU i Trondheim. Året etter ble han trainee i Norsk Hydro, og kom til Glomfjord i -97 – først som driftsingeniør, deretter driftssjef i fullgjødselfabrikken og så produksjonssjef. I begynnelsen av 2008 tiltrådte Pål som fabrikksjef etter Wenche Olsen, men ble to år senere hentet til Tyskland, der han var regionsjef og fabrikksjef for to Yara-fabrikker. Tre år senere ble han løftet til regionsjef for Nord-Europa, altså fabrikkene i Norge, Sverige og Finland. Denne stillingen har han fortsatt, men regionen er nå utvidet med fabrikkene i Tyskland og Canada. Pål er i dag sjef for i alt 10 fabrikker med om lag 2.000 ansatte, som igjen står for omtrent 70 prosent av Yara Produksjon sine totale inntekter fra gjødsel. Siden i fjor sommer bor han igjen i Glomfjord, sammen med kona Tone og barna Mathias (13) og Maja (15).

Yara International

Norsk gjødsel- og kjemikalieselskap som ble børsnotert våren 2004, etter å ha vært den tidligere landbruksdivisjonen i Norsk Hydro. Selskapet har en tilnærmet markedsverdi på 90 milliarder norske kroner, har 14-15.000 ansatte i over 150 land og er verdens ledende produsent av mineralgjødsel. Største eier er staten Norge (36,2 %), og selskapets konsernsjef er i dag Svein Tore Holsether (f. 1972).

I Glomfjord åpnet Norsk Hydro sin ammoniakkfabrikk og syreproduksjon i Glomfjord i 1949, og produserte mineralgjødsel fra 1955. På det meste var over 620 personer sysselsatt i administrasjon, verksteder/vedlikehold og i produksjon oppe i Haugvika og nede ved fjorden. Rundt årtusenskiftet ble verksted/vedlikehold skilt ut i et eget selskap som i dag er en del av tyske Bilfinger, mens gjødselproduksjonen altså ble en del av Yara – i dag det fjerde største selskapet på Oslo Børs. Yara Glomfjord er Meløys største, private arbeidsplass med om lag 190 ansatte, og ledes av fabrikksjef Øyvind Jenssen.