Vi får en trafikksikker vei hvor vi unngår alle de rasutsatte områdene i Holandsfjorden; Skålsvika, Brasetvika, «Bringebærhamran» og Djupvika. Vi korter ned kjøreavstanden og knyter søndre og nordre Meløy nærmere hverandre. Viktige tjenester, som blant annet legevakta og den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland, er sentralisert til Ørnes. Tverrtunnelen vil derfor ha stor betydning for både næringslivet og lokalbefolkningen.

Hvis ønskelig kan tverrtunnelen sees i sammenheng med fergefri forbindelse over Holandsfjorden, og eventuell omlegging av Fv17 via tverrtunnelen og videre utover mot Halsa og Ågskardet. Men eventuell uenighet om trasevalg for Fv17 skal ikke stoppe videre arbeid for realisering av tverrtunnelen, det arbeidet kan utføres uavhengig av Fv17. Meløy KrF ønsker å få prosjektert tverrtunnelen og få den inn i nasjonal transport plan. I kommunestyremøtet 21.mars vil Meløy KrF stille interpellasjon om dette temaet.

Meløy KrF v/ Einar Arthur Kilvik