FAU gikk ut med en uttalelse til politikerne og i lokalavisen Kulingen den 6. november, med bekymring angående prosessen, ønske om innsyn i beregningsgrunnlag og at FAU ikke kunne se tilstrekkelig med vektleggende grunner til en sammenslåing, men den budsjetteringen som lå til grunn fra Meløy Kommune virket mangelfull og ikke i henhold til nasjonale retningslinjer i saksprosess eller normer som skal være til barnas beste.

Formannskapet vedtok den 7. november at saken skulle videre opp til Kommunestyret for vedtak den 16. november 2023, noe som gav FAU kun få dager til å kunne komme med innspill til saken.

FAU har hatt en grundig gjennomgang med Nordland Fylkeskommune, Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren i Nordland, der alle reagerer på at Meløy Kommune kjører i gang en slik saksprosess uten å ta hensyn til Justis- og beredskapsdepartementet sine retningslinjer til saksbehandling i skolesaker. Nordland Fylkeskommune reagerer på at de ikke har fått komme med uttalelse i saken, men at Meløy Kommune skal gjennomføre alt uten en grundig og opplyst saksbehandling.

FAU reagerer også på at Meløy Kommune ikke gir innsyn i beregningsgrunnlagene, som kommunen er pålagt til i henhold til Offentlighetsloven § 3.

FAU sendte i dag, 15.november ut brev til samtlige politikere i Kommunestyret og til postmottak i Meløy Kommune. Vi ble gjort oppmerksom på at brevet ikke ville bli lagt til i saken, da alle dokumenter må være inne senest en uke før møte, hvis det skulle bli behandlet som interpellasjon. Dersom det skulle bli behandlet som et spørsmål til ordfører så måtte det senest være inne 3 dager før møtet.

FAU stiller spørsmål til saksbehandlingen som er gjort av Meløy Kommune fra innmeldelse av sak fra Kommunedirektøren, til at Formannskapet vedtar å sende den videre til Kommunestyret for vedtak. For det første så følger ikke Meløy Kommune retningslinjer om 2 måneders behandlingstid, samt de presser det ned til en uke, slik at ethvert innspill fra samfunnet og fylke ville ikke havnet som saksdokument når kommunestyret skulle avgjøre et vedtak.