ØRNES – GLOMFJORD

Fv. 17 Spildra – Eidbukt

Fv. 17 Neverdal – Selstad

Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen

Må si jeg er meget forundret at det går an å holde på slik, prosjektet var oppe i år 2008 og ble heldigvis borte, men så kommer elendigheten frem igjen.

En må stille et enormt spørsmål med hva som feiler folk nå.

Og en må stille et enda større spørsmål om de som holder på med dette?

Det hele er vanvittig og en rasering av stedene, og vil ikke gi oppbygging eller forbedring

Nr. 1. Fv. 17 Spildra – Eidbukt

Det er en strekning som hvis en slik tunell bygges, ikke vil tjene samfunnet noe som helst.

Det er noen få hus som ligger ved veikanten og resten er det god avstand til, så her er det ikke mye som gir noe betydning av hjelp til forbedring, men naturen og stedene blir rasert.

Trafikken tjener ikke noe, bilistene må kjøre igjennom de tetteste stedene på den veien med en fart fra 40 km til 60 km. Trafikksikkerheten blir ikke bedre og ikke mer ivaretatt med en slik tunell. Og det er heller ingen stor skadestrekning. Det hele er en enorm skandale og en rasering av bygda. Det er vel mest for å få plassere en bomstasjon eller to slik at en får presset all kapital ut av folket slik at en får noe å sende ut av landet. Eller skal inntektene gå til aksjeutbytte?

Nr. 2. Fv. 17 Neverdal – Selstad

Denne strekningen er en enda større skandale.

En tunell fra ca. Juvik til Svingen i Neverdal under fjellet Heia er noe som kun raserer, ikke minst i Neverdal.

Det er ingen bebyggelse før Bjønneset og det er noen få hus inn mot svingen i Neverdal. Så denne tunell tjener heller ingen hensikt. Den bare raserer, ikke minst når den kommer ut i mot svingen i Neverdal. Der vil alt gå tapt i stedet for å bevare og bruke det fine området til mer bebyggelse og forbedring av stedet.

Igjen et raseringsprosjekt med stor skandale for stedet.

Ellers så må trafikken gå gjennom hele Neverdal til den belastningen det medfører.

Også her er det vel bompengene som teller, bare en får presse all kapital ut av folket så er alt bra.

Nr. 3. Fv. 17 Glombergan – Setvikdalen

Denne strekningen fra Setvikdalen ved Båthavna og til Sildnesset er bra hvis den blir sprengt ut i bakveggen og fylt ut i front slik at det blir full veibredde. Det vil tjene all trafikk og gi mer sikkerhet å ikke minst være positivt for tungtrafikken men også for all annen trafikken. Men det må skje uten noe form for bompenger.

Det er helt klart at Fv. 17 må bort fra alle tettstedene fra Glomfjord og til passering Ørnes, men da må det gjøres slik at alt blir forbedret og ikke bare noen små strekninger hvor det ikke har noen hensikt. Det blir kun rasering i stedet for oppbygging.

Det er store muligheter for å få utført et slik arbeide.

Men dersom fylket som har ansvaret for Fv. 17 ville ha gjort noe for å forbedre trafikkmulighetene i fylket så skulle de satt i gang arbeidet med å få bygd fast veiforbindelse mellom Halsa og Ågskaret.

Det er noe som ville blitt til stor hjelp for næringslivet, stedsbefolkningen og for turismen. Det vil tjene hele nasjon veldig godt.

Men da må det være vilje til å gjøre noe positivt for landet og regionen. Odd Sneland, Halsa.