Forslaget fra statsminister Støre og kunnskapsminister Nessa Nordtun om å revolusjonere russetida med utsatt feiring og mindre makt til markedsaktørene har skapt mye debatt om hva som skal til for trygg russefeiring. Vi mener innsatsen også må starte lenge før selve feiringen med en revolusjon innen seksualitetsundervisningen!

Alt for lenge har politikere fra alle politiske fløyer pratet og sagt seg enige i at seksualitetsundervisning er bra, at dette er noe alle elever skal ha, men uten å styrke innsatsen. Hvor lenge må dagens unge vente for å få det de har krav på og det de ber om?

Vi ser at selve rammeverket for denne viktige undervisningen aldri har vært bedre i den norske skole. Men, samtidig har heller aldri statistikken over seksuelle overgrep blant unge vært mer alarmerende. I fjor viste UngVold-rapporten til en markant økning i seksuell vold blant unge. Halvparten av ungdommene som hadde vært utsatt for grov seksuell vold fra en jevnaldrende opplyste at de ikke hadde klart å si nei. Med russetiden rett rundt hjørnet er det dystre utsikter for avgangselever som gleder seg til feiring. Dessverre er dette spørsmålet aktuelt mer enn noensinne, med medieoppslag og planlagte demonstrasjoner.

Vi er opptatt av at alle elever skal lære i trygge rammer. Det er den beste investeringen i god læring. Skolen skal ha ansvar for å gi elevene kompetanse på tema som kropp, positiv seksualitet, kjønnsidentitet, grenser og seksuelle overgrep. Elevene skal få nok kompetanse til å forebygge og verne seg i seksuelle risikosituasjoner.

Det må være et mål at elevene lærer nok om egne og andres grenser, slik at disse situasjonene i utgangspunktet ikke oppstår. Derfor forventer vi at seksualitetsundervisningen styrkes, og målet om en helhetlig seksualitetsundervisning fra barnetrinnet og gjennom hele skoleløpet følges opp med nødvendig finansiering.

Rapportene viser at vi har et holdningsproblem i befolkningen når det gjelder sex, samtykke og kjønn. Svaret på hva som er den mest effektive løsningen på dette, er skolens seksualitetsundervisning. Dette sier også barn og unge selv i samtlige rapporter og spørreundersøkelser om tematikken, blant annet i Redd Barnas rapport om ungdom og porno. Regjeringens voldtekstutvalg viser til en alvorlig trend der særlig voldtekt mot unge kvinner ser ut til å øke og anbefaler et massivt forebyggingsløft med en styrket seksualitetsundervisning.

Med disse faktaene på bordet fremstår kuttene i finansiering til pådriverne og tilbydere av seksualitetsundervisning som svært umusikalsk. Svært mange aktører på feltet har de senere år opplevd å få store få kutt i bevilgningene, og har dermed ingen muligheter til å bidra til et reelt løft for undervisere og elever. Tvert imot har flere måttet redusere stab og ambisjonsnivå for arbeidet, stikk i strid med anbefalinger og politisk framsnakk.

Seksualitetsundervisning er en investering i unges seksuelle helse og forebygging av voldtekt, og en politisk gavepakke før valgkamp og budsjettforhandlinger. Jonas Gahr Støre og regjeringen bør bruke mer tid på å sikre en skikkelig satsning på mer og bedre seksualitetsundervisning, og mindre tid på pekefingerpolitikk mot russen.

Elever og undervisere må være i førersetet, ikke bare i russebussen, men i egne liv. Deltakende undervisning om temaer som kropp, samtykkekultur, myter og misforståelser er nødvendig øvelseskjøring for det livet som ligger foran dem.

Madelen Kloster, påtroppende leder, Elevorganisasjonen

Kjersti Augland, teamleder seksualitetsundervisning, Sex og Politikk