- Vi hadde forberedt dette møtet litt i forkant, så det var ikke overraskende, men selvsagt gledelig, at besøket ble så bra, smiler Reinert Aarseth.

Markedssjefen hos Meløy Energi kunne krysse av for en viktig fiber-milepæl etter fullt hus på Reipå Bygdahus i forrige måned. Han selv og samarbeidspartner Signal Bredbånd kunne svært fornøyd svare på rekken av spørsmål da ‘alle’ kom på kveldsmøtet for innsalg av fiberforbindelse til bygda.

- 97 kunder skrev seg på lista, og vi forventer at vi ender med en del over 100. Dette gjelder Reipå sentrum, og nå er utbyggingen vedtatt, fastslår Reinert.

- Totalt er det litt over 200 potensielle kunder på hele tettstedet, og på lista for neste utbyggingstrinn har vi omtrent 60.

- Vi hadde forberedt dette møtet litt i forkant, så det var ikke overraskende, men selvsagt gledelig, at besøket ble så bra. Reinert Aarseth

Utålmodig bygd

Etterlengtet og aktivt etterlyst: fiberforbindelse til Meløys nordligste og definitivt livskraftige bygd. Både private og bedrifter har vært utålmodige, etter at Reipå av finansieringsmessige hensyn har kommet litt ned på lista for fiber-utbygging. Den sterke interessen materialiserte seg altså under februar-kveldsmøtet.

- Ja, Reipå er kanskje bygda som har stått på aller mest for å få fiber. Enkelte kommunale bygg fikk forbindelse gjennom et tidligere kommunalt anbud, og utålmodigheten har vært stor, bekrefter Reinert.

- Den utbyggingen som nå skal gjøres, er gledelig for mange. For bygda, for Signal Bredbånd og Meløy Energi, og for entreprenørene Løvset Maskin, Alexander Andersen og Meløy Elektro – alle disse får rikelig arbeid i dette prosjektet framover.

– Den utbyggingen vi skal gjøre nå, er gode nyheter for mange, både private, bedrifter og entreprenører, sier Reinert, som er markedssjef i Meløy Energi.

Vil satse, med Signal

God båndbredde og stor hastighet på internettforbindelsen. Dette er for de fleste en forventning i 2019, og i økende grad et minus ved en eiendom, altså hvis hastigheten er lavere enn forventet.

- Vår samarbeidspartner Signal Bredbånd jobber i hele Nord-Norge, og nå ønsker de at Meløy Energi skal ta stadig større ansvar i et større område, sørover mot Lurøy og nordover for oss, opplyser Reinert.

- Vi forsøker å ekspandere på dette, men trenger også kapasitet for å få arbeidet gjort skikkelig. Dette jobber vi med nå.

Parallelt jobber også Meløy kommune for å skaffe samtlige husstander og bedrifter høyhastighets internett-forbindelse. Forrige søknad om høykom-midler (regjeringens program for bredbånd-tilbud til områder som på kommersielt grunnlag ikke kan forvente utbygging i nær framtid, red. anm.) fikk avslag, men ny skal sendes i år.

- Vår samarbeidspartner Signal Bredbånd jobber i hele Nord-Norge, og nå ønsker de at Meløy Energi skal ta stadig større ansvar i et større område. Reinert Aarseth

Fiber i Meløy

  • Ved årtusen-skiftet ble den såkalte kysttelekabelen lagt fra Narvik til Trondheim, og Meløy Energi sørget for at vår regions aller første fiberbindelse gikk fra Ørnes til Glomfjord Industripark, og Fykan. Korsnes på Ørnes ble det første privatbolig-området som fikk fiber.

  • I de tre årene fram mot 2010 ble ‘Svartisfiberen’ lagt langs kysten, og med 1.500-2.000 husstander og bedrifter som potensielle kunder. Meløy Energi samarbeidet økonomisk med Nordland Fylkeskommune, kommunene Meløy, Rødøy og Lurøy og Signal Bredbånd, og investeringen var på over 40 millioner kroner.

  • Senere er den nordlige delen av Neverdal bygget ut, og det meste av Ørnes, samt hele Glomfjord, og Halsa. Engavågen ble tilrettelagt i forbindelse med legging av ny kraftkabel i sjøen fra Halsa til Saura. Nå står Reipå for tur, og deretter resten av Neverdal og Engavågen.

Grendelaget glad for fiber

- Vi vil strekke oss langt, sier grendelagslederen og bonden.

- Dette var en milepæl for oss, men vi er på langt nær i mål, fastslår leder Jørn Ellingsen i Reipå Grendelag.

Han jubler etter februar-møtet på bygdahuset, der hvor en stor del av Reipå’s husstander villig vekk bestilte fiber med innhold, fra Signal Bredbånd og Meløy Energi. Selv bor han øverst i Sæterenga og beskriver dagens internettforbindelse som helt elendig, i tillegg til at han bor i ‘parabol-skyggen’.

- Vi er glad for denne utviklingen, men vi jobber videre for at alle på Reipå skal få fiber. Nå vurderes det om kommende høy- og lavspentkabel, og kommende vann- og avløpsledninger, kan samles i bakken, sammen med fiber. Engasjementet har vært stort, og tilbudet altfor dårlig til nå, mener Jørn.

Han forteller at produksjonsutstyr i landbruket i dag krever høy internetthastighet, siden mye vedlikehold og rapportering foregår online. Og han mener at om få år vil det bety verdiforringelse for boliger, dersom hastigheten er så lav som i dag.

- På Reipå er vi vant til å måtte bidra selv, hvis vi skal få ting på plass. Så nå har vi sagt til Meløy Energi og Meløy kommune at vi kan bidra med graving på dugnad, slik at fiber kommer raskt på plass alle steder.

Hjørnesteinen glad for fiber

- Det blir mye bortkastet venting, sukker ingeniøren hos maskinentreprenøren.

Mats Swensen (24) er siden i fjor sommer ingeniør i samfunnsteknikk hos Reipå’s hjørnesteinsbedrift Reipå Knuseri. Internettforbindelsen til hovedbasen på Øde har vært en liten hodepine, helt fra starten.

- Ja, jeg visste faktisk ikke at det ikke var fiber hit, så jeg har mast på dette siden…den andre dagen min, tror jeg! smiler han.

- Det går sakte?

- Helt klart. Slik som driften vår er i dag, er det en hemsko å ikke ha fiberforbindelse. Mange typer programvare vi bruker, krever rask forbindelse. Og maskinene våre – vi ‘prater’ jo med dem digitalt, systemene deres. Så når vi opplever at det bare står og kverner og kverner, så er det veldig irriterende.

- Jeg har brukt masse tid på å vente fordi nettet er tregt. Dette er tid der jeg MÅ følge på skjermen, men ikke får gjort noe annet. Så dét er bortkastet arbeidstid, rett og slett.

- Hva har dere gjort i saken?

- Bedriften har hatt dialog med Meløy Energi og Meløy kommune om dette, og har tidligere tilbudt oss å hjelpe med å få lagt fiber, men det har ikke vært aktuelt før nå. Jeg synes jo ikke det er slik det skal være at offentlige bygg på Reipå har hatt fiber lenge, mens vi i andre bedrifter ikke har det!