Underlig nok valgte forhandlerne til Frp å forholde seg helt rolig de første ukene etter valget.

Det som kom fram etter hvert var at de i utgangspunktet skulle ha ordfører, men Grete Andersen sa ved flere anledninger at hun var villig til å legge ordførerkravet i potten for å oppnå et flertall. Noe som er et godt utgangspunkt for å oppnå noe.

Etter flere sonderingsmøter var det klart at de ikke ville få ordførervervet i et samarbeid med Sp, H. Flertallet i denne gruppen pekte på Høyres ordførerkandidat. Noe som ikke burde være noen overraskelse for Frp i og med at de hadde signalisert at det var noe de kunne akseptere. Utover dette ble det aldri forhandlet om noen andre posisjoner. Senere ble SV og Krf en del av gruppen til Sp og H, da utgjorde denne gruppen 10 representanter. Det ble etter hvert mer og mer tydelig at Frp ikke ønsket noe politisk samarbeid med denne gruppen og det var forsåvidt gjensidig, i og med at Frp i mellomtiden hadde hatt et medlemsmøte hvor det ble helt klart at de ikke kom til å gi seg på eiendomsskatten. 10-er gruppen foreslo ovenfor Frp å inngå et valgteknisk samarbeid. Da ville det bli 15 representanter og dermed ville denne gruppen ha rett på 5 representanter i alle 7-er utvalgene. Da ville Frp og selvsagt 10-er gruppen få flere av sine folk inn der.

Edruelighet i kravet?

Sps forhandlingsleder Tommy Tangstad ringte 6-7 ganger til Frps forhandlingsleder og forklarte muligheten, men der var det ingen edruelighet i motkravet, Frp skulle ha ordføreren uansett. Grete Andersen ble også gjort kjent med denne muligheten.

Men det kom ingen ønsker fra Frp gruppen og de viste ingen interesse for å forhandle om noe annet.

Senere ble vi gjort kjent med at Frp hadde tatt kontakt med Ap- gruppen. Planen var et politisk/valgteknisk samarbeid. Da ville denne gruppen utgjøre 13 representanter og ha rett på fire representanter i alle 7-er utvalg.

I denne forhandlingen krevde merkelig nok ikke Frp å få ordføreren, kravet om fjerning av eiendomsskatt var også brått forsvunnet. Kun krav om varaordfører og noen andre posisjoner. Alle posisjoner som Frp forhandlet om med Ap-gruppen kunne de selvsagt prøvd å oppnå hos 10-er gruppen. Men, det gjorde de aldri.

For oss var det totalt uforståelig at de valgte denne utveien når de kunne fått mer ut av sitt mandat om de forhandlet med 10-er gruppen. Så på den måten ofret de mange av sine egne i et samarbeid med Ap gruppen. Nå kunne jeg sagt noe om hvordan de to representantene i Frp hadde blitt sett på og behandlet av flertallet i forrige periode, det har forså vidt ikke så mye med saken å gjøre, men årets mest ironiske kommentar så jeg i et intervju i AN : vi har hatt et veldig godt samarbeid de to siste periodene. Hun er flink og tydelig, og jeg ser lyst på å skulle jobbe med henne, sier Stormo.

Utover dette har Frp «forhandlet» seg til en politisk avtale med Ap gruppen, og det ble ikke rare greiene.

Pkt 1: Vall sykehjem består i valgperioden. - Dette er allerede stor enighet om i alle parti, det er vel bare Ap som har vært noe utydelig i denne saken tidligere, men de har sagt at det skal bestå på en eller annen måte.

Pkt 2: Salg av Svartisen-selskapene. - Denne saken er det allerede startet en prosess på etter enighet i siste formannskapsmøte før valget.

Pkt 3: Utrede salg av Meløy Energi. - Et tema som har vært diskutert flere ganger i formannskapet i forrige periode, og det har allerede vært gjennomført sonderinger i forrige periode om salg.

Pkt. 4: Ferdigstilling av Fv 17, Ørnes – Glomfjord. - En allerede vedtatt sak i forrige kommunestyre. Men hvor ble det av kravet om å stemme mot bompengefinansiering??

Pkt. 5: Gang og sykkelvei Høgset – Dalen. - Prosjektet ligger allerede prioritert i planverket.

Pkt. 6: Fergefri kryssing av Holandsfjorden. - Prosjektet ligger allerede i kommuneplanen med bru over Holandsfjorden.

Men hvor ble det av kravet om fjerning av eiendomsskatten? Og hva sier Frp sine velgerne på f.eks. Reipå og andre plasser nå?

Noe å være stolt av?

Det er jo fint at Frp er så stolt av denne avtalen, senere vedtatt på et styremøte!! til Frp, at de kringkastet den på Facebook siden, politisk diskusjonsforum, men dette kan vel neppe kalles et scoop for Frp. Sett i lys av at med kløkt og forhandlingsvilje kunne de oppnådd langt mer i en flertallsgruppe. Og det var garantert enkelt å signere denne avtalen av Ap-gruppen når dette var stort sett avgjorte saker.

Dermed kunne ordfører kandidaten til Ap «le hele veien til (banken) konstituerings møtet»

Og det bringer meg over til fenomenet Ap. Etter å ha tapt valget satt de igjen med 4 representanter i kommunestyret. Etter gode sonderingsmøter med Sp og H var det ingen politiske hindre for et samarbeid, men i det øyeblikket flertallet i gruppen lanserte sin ordførerkandidat, begrunnet med at valget viste med all tydelighet at innbyggerne ikke hadde tillitt til sittende ordfører og ønsket seg noe nytt, avsluttet Ap møtet og sa at de måtte gå i tenkeboksen. Siden hørte ikke SP, H og etter hvert SV noe konkret fra dem.

Senere har vi hørt via lekkasjer fra medlemsmøtet til AP at de ikke hadde blitt tilbydd noe fra Sp, H og SV. Noe som ikke stemmer, men som selvsagt var «lurt» å bruke i medlemsmøtet for å selge inn sin plan.

AP gjennomførte medlemsmøtet og 18 av 19 medlemmer mente at å inngå et samarbeid med Frp var best.

Så jeg må jo bare gratulere, planen slo til. Frp var et lett bytte og Meløy fikk ingen ny ordfører. Men i mine øyne er AP blitt en enda større taper etter sin oppførsel etter valget.

Nå blir det sikkert vondt for enkelte sentrale politikere å lese dette, men innbyggerne/velgerne i Meløy fortjener å få vite hva som har skjedd i kulissene frem til konstitueringen av nytt kommunestyre som ble gjennomført, uten noen overraskelser 19.10.

Lykke til

Jim Helge Andersen

Medlem av forhandlingsgruppen i Senterpartiet.