Økte forskjeller mellom private og offentlige skoler