Dette var ment å skulle gi en besparelse på 3,5 millioner. I saksunderlaget ble det oppgitt at bemanningen på bofellesskapet er tilpasset 6 beboere. 10’er-gruppen bestående av Sp, H, SV og KrF har ikke vært enige i at dette er et godt tiltak. Vi foreslo derfor i formannskapsmøtet 7. november å sørge for at dagens 3 beboerne fortsatt kunne bo i kjente og trygge omgivelser der bemanningen blir tilpasset for 3 beboere og ett dagtilbud.

Det ble opplyst at dette ville gi en besparelse på 1,8 millioner sammenlignet med dagens situasjon. Vi anså at dette burde være mulig å få et bredt flertall for, men slik ble det ikke. I det nevnte formannskapsmøtet gikk Arbeiderparti-gruppen (med Venstre og Meløy Frie Folkevalgte) for innstillingen fra kommunedirektør og flytting av beboerne til Vallsjøen. Fremskrittspartiet foreslo interessant nok ingen endring, altså fortsatt bemanning tilsvarende 6 beboere istedenfor å tilpasse til dagens behov og dermed ikke oppnå noen besparelser.

Takket være ordførers dobbeltstemme ble kommunedirektørens innstilling opprettholdt fra formannskapet. I kommunestyret den 16. november hadde denne saken stor oppmerksomhet. Mange hadde møtt frem for å følge behandlingen. Møtet ble nok oppfattet som langtekkelig og bortkastet når saken først ble forskjøvet på sakslisten, for så å oppleve at Arbeiderparti-gruppen med støtte fra Frp, utsatte saken. Dette er andre gang saken blir utsatt og det er beklagelig at man fortsatt skaper usikkerhet hos beboerne og deres bosituasjon.

Sp, H, SV og KrF synes dette er en uheldig, og uverdig, behandling av de menneskene som dette gjelder. Vi har foreslått, og står fortsatt ved, at dagens 3 beboere skal få fortsette å bo på Engavågen bofellesskap, med en bemanning tilpasset disse. En enkel beslutning å fatte slik vi ser det.

Sp, H, SV og KrF