Olje og Industridepartementet har skiftet navn. De har fjernet all olje fra navnet siden olje skader klimaet. Heretter skal det hete Industridepartementet fordi industri ikke er skadelig for klima. Oljedirektoratet har også byttet navn. Det heter nå Sokkeldirektoratet. Da blir heller ikke det skadelig for klima ettersom sokkel ikke er klimaskadelig. Som neste klimatiltak har også Petroleumstilsynet fått nytt navn. Det vil nå hete Havindustritilsynet. Petroleum er fjernet og havindustri er ikke skadelig for klima.

Endringene er bare ment å være rene klimatiltak. Det vil ha stor betydning for den globale oppvarmingen. Man kan ikke si at det er språklig grønnvasking av utslipp fra oljeprodukter. Det vil nok reelt bety reduksjon av utslipp i det norske klimaregnskapet.

Man skal ikke sammenligne det med at Statoil byttet navn til Equinor. Det ble gjort fordi Statoil skulle reise til Amerika og kjøpe kalkuner. I Amerika er statlig eierskap i næringslivet alltid forstått å være kommunisme. Når Statoil skulle til Amerika for å bruke flere hundre milliarder på å kjøpe kalkuner kunne de ikke framstå som et selskap som er eiet av staten. Derfor heter det nå Equinor. Det har ingenting med klima å gjøre.

Heller ikke navnebyttet til NSB hadde noe med klimatiltak å gjøre. At selskapet ble kalt VY har vel ingen forstått enda, Men planen var nok å selge hele sulamitten til private. Det er fordi høyrepartiene mener at ansatte i private selskaper er mer intelligente og jobber bedre og smartere en de som er ansatt i offentlig virksomhet. Det ville dessuten være en velsignelse at private investorer kunne ta ut utbytte fra statlige tilskudd og pakke rett i lomma.

Så må det kanskje forskes på klimaeffekten av navnebyttene. Det er vel mulig å finne kommersielle forskere som kan levere ønsket resultat. Vi må bare vente og se om klimatrusselen avtar.

Almar Bergli