Nord-Norge skal ikke forskjellsbehandles på helsefeltet!