Det er sikkert flere enn med som undres på hvilke investeringer dette gjelder? Er det investeringer i konkrete prosjekt dette gjelder?

Om dette ikke gjelder prosjekt som pr i dag er planlagt, blir et slikt forslag uten verdi. Jeg går jo sterkt ut fra at ingen av våre politikere vil komme med forslag om nye prosjekter som krever investeringer når kommuneøkonomien er som den er.

Jeg forventer at kommunedirektør eller ordfører gir et klargjørende svar på mitt spørsmål.

Bjørg H. Tinnan

Partipolitisk uavhengig