Fra arbeidstakerhold er vi ikke godt vant til å si oss helt enige i kommuneadministrasjonens forslag til sparetiltak. Akkurat i saken om endring i barnehagene var vi omforent med arbeidsgiver. Begge fagforeninger leverte omtrent like uttalelser til oppvekstsjef. Argumentene som representanten Marthe Barvik fremla i kommunestyremøtet kan gjenkjennes i mye av det våre medlemmer i barnehagene uttrykte:

Utdanningsforbundet støtter forslaget med feriestengte barnehager. Forslaget med 3 uker sommer, mellomjula og stille uke støttes.

  • Det vil bidra til mindre fravær gjennom hele året, der vi da slipper å ta inn vikar for enkelte uker eller dager.

  • Det vil være tryggere for barna å møte voksne de kjenner godt gjennom hele sommeren.

  • Feriestengte barnehager sørger for at de barna som har lite fri, får mer fri og får muligheten til å hente seg litt inn (da spesielt ved jul og påske).

  • Vi opplever at foreldre setter barna opp på 3 uker ferie om sommeren, at barna skal komme i barnehagen i mellomjula og stille uke og så dukker ikke barna opp i mellomjula og stille uke. Samtidig som noen barn også får lengre sommerferie enn planlagt. Da har vi gjerne leid inn vikar, eller sagt at noen ikke kan få ferie med utgangspunkt i det vi vet.

  • Den pedagogiske kvaliteten opprettholdes noe vi ser på som veldig viktig.

De ansattes mening er ikke styrende for politikken, men vi deler likevel vår bekymring om saken dere stemte ned.

Utdanningsforbundet finner det viktig å presisere viktigheten av å satse på barna. Tid for de minste - er vårt slagord i høst. Det å gi tid og rom for barna, for jobben, innebærer også tid til faglig vedlikehold, planlegging. For å opprettholde faglig nivå. For å gi barna trygg og tilpasset læring. Barna vokser seg til kunnskap uansett. Da er det godt å vite at vi gir dem den beste tilgjengelige opplæringen som vi kan klare. Omsorgsfulle lærere i barnehagen vet hvor viktig jobben deres er. De strekker seg langt for å innfri barnas behov best mulig.

Fra kursing og faglig oppdatering i eget forbund erkjenner vi at barnehagejobben alltid går foran, barnehagelærere velger jobben fordi det er mangel på folk. Vi erfarer at lærerne i barnehagen kan gjøre sin egen jobb vanskeligere for seg selv, fordi de ikke får tid til faglig planlegging i arbeidstida. De er så lojale mot jobben sin at de setter sine egne rettigheter på spill. De forlater ikke avdelingen, fordi det blir for stort arbeidstrykk for kollegaen(e), samtidig som de mangler vikar å sette inn. Lærerjobben er givende, hektisk og altoppslukende i barnehagen, du snur ikke ryggen til barn når de trenger deg. Lærerne i barnehagene forbruker seg selv hurtigere enn mange andre yrker.  Mange barnehagelærere går ut av yrket, over i skolen eller i andre jobber i Meløy. Særlig gjelder dette arbeidstakere med lang fartstid og erfaring. Vi må innse at læreryrket er under press i barnehagen. Rekrutteringen er lavere enn behovet. Vi trenger å bruke de tiltak som faktisk finnes tilgjengelig, hvis vi skal sikre oss best mulig opplæring av våre minste barn.

Kjære kommunepolitikere. Hør på barnehagelærerne som peker på kvalitative fordeler i et omstillingsforslag. De vet altfor godt hva som er utfordringene i et underbemannet jobbmarked. Vi vet at flere store industrikommuner med hell har innført feriestengte barnehager. Fellesferie virker, også i Meløy. Forslaget vil gi samlet bedre bemanning og faglig styrkning i barnehagens åpningstid. Vi utfordrer Meløys folkevalgte til å våge et skritt i ei god retning. Tid for de minste.

Med vennlig hilsen

Ronald Fagerli

Leder Utdanningsforbundet Meløy